Vláda asi sníží stropy pro platby na sociální zabezpečení

Praha - Vláda zřejmě vyřeší rozhodnutí Ústavního soudu o změně výpočtu důchodů tím, že sníží stropy pro platby na sociální zabezpečení. K dispozici má ovšem ještě dvě další varianty řešení. Ty jsou však nevhodné buď s ohledem na státní rozpočet, nebo na sociální situaci důchodců s nízkými příjmy. V rozhovoru pro ČTK to řekl nový ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Ústavní soud letos v dubnu s platností od 30. září 2011 zrušil výpočet důchodů, který je méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy.

Soudci dali za pravdu názoru, že systém nebere dostatečně ohled na to, kolik lidé v životě vydělávali, tím pádem i odváděli státu do penzijního systému. V podstatě tak zrušili redukční hranice, podle kterých se výpočty v současnosti provádějí. Podle analytických materiálů, které vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, existují tři způsoby řešení vzniklé situace. „My tento stav můžeme napravit tak, že zvýšíme důchody vysokopříjmovým kategoriím,“ komentoval výsledky analýz Drábek. To by však podle něj státní rozpočet zatížilo několika desítkami miliard korun, což není příliš reálné.

Druhá možnost je snížit důchody nízkopříjmovým kategoriím. To je ovšem pro Drábka nepřijatelná varianta. Třetí varianta jsou úpravy stropů plateb na sociální pojištění. Ty jsou v současné době na úrovni šestinásobku průměrné mzdy. „My je samozřejmě budeme upravovat číselně, ale v tuto chvíli říkám, že nejpravděpodobnější je ta třetí cesta,“ řekl Drábek. Celou věc je však podle něj ještě třeba projednat uvnitř koalice, s opozicí i sociálními partnery. Snížení stropů na sociální pojištění by tak mělo pozitivní dopad pro lidi s vyššími příjmy. Zatím podle Drábkova vyjádření není jasné, na jakou hranici by se měly snižovat.

Bezděkova komise navrhla sjednocení sazeb DPH na vyšší úroveň

Již delší dobu se však diskutuje o trojnásobku průměrného platu. Tuto hranici navrhl ve svých plánech důchodové reformy poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí, takzvaná Bezděkova komise. Vydělali by na tom lidé s příjmy nad 71 127 korun měsíčně. Naopak miliardy by na tom tratil státní rozpočet. To Bezděkova komise navrhla upravit sjednocením sazeb DPH na vyšší úroveň. Způsob řešení by podle Drábka měl být provázán s celkovou koncepcí důchodové reformy. Její start odhaduje na začátek ledna 2012.

Penzijní reforma by přitom podle něj měla vycházet ze závěrů Bezděkovy komise. Ty ovšem musí napřed projít důkladným ověřením. „Mám informace například od odborových svazů, že ne všechna čísla, která ve výstupu Bezděkovy komise jsou, jsou z jejich pohledu nesporná,“ řekl Drábek. Bezděkova komise navrhla dva způsoby reformy. Obě počítaly se snížením pojistného na sociální zabezpečení z 28 na 23 procent superhrubé mzdy a se snížením stropů pro platby na sociální zabezpečení na trojnásobek.

Peníze
Peníze