Drobil chce snížit administrativu podnikům

Praha - Nový ministr životního prostředí Pavel Drobil plánuje zjednodušení a snížení nadbytečné administrativy pro podniky. Jako neefektivní se podle něj jeví především regulace malých a středních podniků, které hrají z pohledu znečišťování životního prostředí pouze zanedbatelnou roli. Z toho důvodu ministerstvo životního prostředí připraví v chystaných novelách zákona o ovzduší a zákona o odpadech zjednodušení celého systému, hodlá také snížit počet subjektů podléhajících regulaci.

Drobil připomenul, že analýza ministerstva životního prostředí z roku 2008 ukázala, že pouhá tři procenta z podniků vyprodukovala 80 procent veškerého znečištění. Úřad tak podle Drobila chce tvrdě regulovat velké znečišťovatele a ulevit menším podnikům.

Pavel Drobil, nový ministr životního prostředí

„Chceme zmapovat, jakým způsobem normy související s ochranou životního prostředí zasahují do života živnostníků a pokusíme se je případně zrušit,“ uvedl Drobil na tiskové konferenci s tím, že tento závazek souvisí se slibem vládní koalice každý rok zrušit 'třicet byrokracií'."

Video Brífink ministra životního prostředí Pavla Drobila
video

Brífink ministra životního prostředí Pavla Drobila

Ministerstvo hodlá naopak podpořit používání environmentálních technologií a inovací, zejména pak uplatňování ekologických výrobků při veřejných zakázkách. Vyšší pozornosti se má dočkat i budování dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů. „My si nemyslíme, že dálnice je neekologická infrastruktura,“ zdůraznil Drobil.

Pro urychlení výstavby bude MŽP minimalizovat doby projednávání jednotlivých rozhodnutí a stanovisek v oblasti své působnosti. Chce i pomáhat ostatním účastníkům dopravních staveb tak, aby byla co nejdříve hotova řešení splňující nároky zákonů o životním prostředí.

Fotovoltaika ani větrné elektrárny se již podpory nedočkají

Ministerstvo chce v oblasti energetiky podporovat efektivní a ekologicky udržitelné formy obnovitelných zdrojů energie. „Nebudeme podporovat jakékoliv, ale biomasu, bioplynové stanice a někde tepelná čerpadla,“ uvedl Drobil s tím, že dotace státu by neměly jít do fotovoltaiky a větrných elektráren.

Drobil při přípravě novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie podpoří takovou variantu, která do budoucna zajistí rozvoj perspektivních a efektivních zdrojů energie tak, aby dopady cen elektřiny do konečných cen zákazníků byly minimální. Chce se tak vyvarovat chyby, kterou bylo zavedení masivní podpory solárních panelů: „Znovunastavení reálného stavu v energetice je nyní nutností, budeme podporovat jaderný program s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti a také zreálnění podpory pro využívání obnovitelných zdrojů.“

Drobil: Zvyšování závazků k ochraně klimatu by ohrozilo ekonomiku

Ministerstvo životního prostředí plánuje zásadní obrat v pohledu na evropskou politiku ochrany klimatu. Podle Drobila bude ministerstvo „konzervativní“ v diskusi o zvýšení závazku EU na snižování emisí oxidu uhličitého. Znamenalo by to podle něj podvázání české konkurenceschopnosti, zájmy České republiky, potažmo ekonomiky, přitom musí být nad zájmy Evropské unie.

Unie se zavázala snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 30 procent pod podmínkou, že i ostatní průmyslové země projeví větší úsilí. Zatím tak neučinila. Proti přijetí závazku byly Itálie, Polsko, Maďarsko a Rakousko. Tvrdí, že jednostranným závazkem snížit emise o 20 procent již EU udělala dost. V plánech ministerstva je i ochrana půdního fondu tím, že zvýší poplatky za vynětí půdy ze zemědělského fondu. I to by mělo podle Drobila pomoci, aby v krajině nevyrůstala další pole fotovoltaických panelů. Úřad, do kterého nastoupil před týdnem, chce odideologizovat a zprofesionalizovat.

Obchvat České Skalice
Obchvat České Skalice
Více fotek
  • Obchvat České Skalice autor: Jakub Macháček, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1250/124967.jpg
  • Větrná elektrárna autor: Adéla Pobořilová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1813/181229.jpg