Mezi českými podnikateli je stále více cizinců

Praha - V Česku již podniká skoro devadesát tisíc cizinců, konkrétně 89 500 osob převážně z Vietnamu a Ukrajiny. Za poslední rok jich přibylo téměř šest tisíc. V řadě případů si tím ale jen legalizují pobyt v tuzemsku. Získat živnostenský list je totiž dnes jednodušší, než je tomu u pracovního povolení. Ministerstva práce a vnitra již navrhuje změny.

„Novela zákona se snaží eliminovat případy, kdy cizinci, kteří na našem území podnikají, opravdu tuto činnost vyvíjeli a nesloužilo jim to k legalizaci pobytu. Pro příklad můžeme uvést, že pouze čtvrtina cizinců ze třetích zemí odvádí daně,“ uvádí Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra.


Noví zájemci o podnikání v Česku se budou muset připravit na kontrolní pohovory v češtině s konzulárními úředníky nebo podmínku minimálně dvouletého pobytu. Platit by mohly začít na konci roku, ale musí je schválit nová vláda. Na podnikání cizinců se chce zaměřit nový ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který tak hodlá především ochránit český pracovní trh.

Video Cizinci jako OSVČ
video

Cizinci jako OSVČ

Viktorie Plívová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí

„Ministr práce nesouhlasí s praktikami, které jsou využívány některými cizinci. Ti si namísto toho, aby si požádali o povolení k pobytu, zařízují živnostenské oprávnění. Zároveň jsme doporučovali úřadům práce, aby prodlužovali pracovní povolení jen těm cizincům ze třetích zemí, kteří pracují na místech, která jsou těžko obsaditelná Čechy.“

Zaměstnáváním cizinců z třetích zemí se zabývá i Evropská komise, která dává dohromady nová pravidla pro sezónní pracovníky, bez nichž se podle komisařky pro vnitřní záležitosti Cecilie Malmströmové evropský pracovní trh neobejde.
Cizinci pracující v Česku
Cizinci pracující v Česku