Kdy můžeme odejít do předčasného důchodu?

Praha - Blíží se vám důchodový věk? Možná je pro vás představa, že byste zůstali doma a nechodili do práce, nepřijatelná. To samozřejmě nemusíte. O starobní důchod si můžete požádat a pobírat jej a přitom není podmínkou rušit stávající pracovní poměr. Můžete pracovat tak dlouho, dokud vám zdraví bude sloužit a síly budou stačit. Ale možná jste na tom přesně opačně. Máte pocit, že už jste pracovali více než dost a na zasloužený odpočinek byste nejraději odešli co nejdřív. V takovém případě si můžete požádat o předčasný důchod.

Nárok na tzv. řádný starobní důchod máte, pokud jste splnili dvě podmínky. Dosáhli jste důchodového věku a získali potřebnou dobu pojištění. Obě dvě tyto podmínky musí být splněny současně. Důchodový věk se postupně prodlužuje, u mužů o dva měsíce, u žen o čtyři měsíce za každý kalendářní rok, až se dostaneme na hranici důchodového věku 65 let.

Také potřebná doba pojištění se prodlužuje, za každý kalendářní rok o jeden rok, až se po roce 2018 dostaneme na 35 let. Tady je rozhodující, ve kterém roce dosáhnete důchodového věku. Do doby pojištění pro účely důchodového zabezpečení se kromě zaměstnání započítává například i doba, po kterou jste byli na nemocenské, na mateřské dovolené nebo kdy jste byli registrováni na úřadu práce. U mužů se započítává i vojenská služba. 

Předčasná penze tři roky před dosažením důchodového věku

I v případě, že žádáte o tzv. předčasný starobní důchod, musíte splňovat podmínky věku a získané doby pojištění. Co se týká věku, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky. Potřebnou dobu pojištění ale splnit musíte. A pokud vám doba pojištění chybí, nezbývá než si ji doplnit.

„Dobu pojištění, která vám chybí do potřebné doby, si můžete doplnit buď dalším výkonem výdělečné činnosti, nebo se přihlásit k placení dobrovolného pojištění,“ vysvětlila Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Dobrovolné důchodové pojištění lze i doplatit zpětně, ale pouze za jeden kalendářní rok před podáním přihlášky. Pro rok 2010 činí nejnižší měsíční pojistné 28 procent z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2010, tj. 1660 Kč.

Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné. Jakmile vám bude přiznán, nemůžete později žádat o řádný starobní důchod. Na rozdíl od řádného starobního důchodu předčasný starobní důchod nemůže být vyplácen, pokud vykonáváte výdělečnou činnost. A musíte také počítat s tím, že výměra předčasného důchodu bude nižší.

Co dělat, když pojištěnec neví, kolik let odpracoval?

Pokud si nejste jisti, jak dlouho jste doposud platili důchodové pojištění, máte možnost jednou za rok požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vyhotovení tzv. informativního listu. „Tento výpis slouží k tomu, aby se pojištěnec orientoval v tom, jaké doby pojištění ČSSZ eviduje a případně podnikl kroky k tomu, aby doby pojištění, které chybí, doplnil,“ doporučil Michal Ztratil, ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě.

„Chybějící dobu pojištění pak můžete doložit pracovní smlouvou, zápočtovým listem nebo výplatními páskami,“ uvedl Ztratil. Jestliže ani takové dokumenty nemáte, obraťte se na svého bývalého zaměstnavatele, pokud již neexistuje, zajděte do archivu. Ten by měl pracovně právní dokumenty archivovat třicet let. Postačí vám ale třeba i legitimace ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků v jednotlivých měsících. V mimořádných případech můžete dobu zaměstnání prokázat svědectvím spolupracovníků.

Problematika penzí je nesmírně složitá a zároveň pro většinu lidí velmi palčivá. V Ekonomické poradně ČT24 jsme se jí proto věnovali už v minulosti. Pokud se chcete na důchod odstěhovat do ciziny, tak právě pro vás je určen článek Na důchod do ciziny - jak o něj nepřijít? O změnách v penzijním systému platných od ledna 2010 informuje článek Co nového přináší rok 2010 v oblasti důchodů

Věk pro odchod do důchodu podle data narození pojištěnce
Věk pro odchod do důchodu podle data narození pojištěnce
Více fotek
  • Věk pro odchod do důchodu podle data narození pojištěnce autor: ČSSZ, zdroj: ČSSZ http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1868/186780.jpg
  • Česká správa sociálního zabezpečení autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1343/134259.jpg