Deficity „povolené“ EU mají brát v potaz náklady na důchodové reformy

Budapešť - Devět zemí Evropské unie střední a východní Evropy včetně České republiky a Slovenska se obrátilo na činitele EU s požadavkem, aby bylo ve způsobu výpočtu rozpočtových deficitů a státních dluhů přihlédnuto k nákladům uskutečněných důchodových reforem. V případě zohlednění nákladů důchodových reforem by tyto země mohly mít o něco vyšší schodky, říkají analytici.

„Za iniciativy Polska se devět členských zemí EU obrátilo na prezidenta Evropské rady a komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti, aby vzali v úvahu reformní náklady těch členských států, které již uskutečnily penzijní reformy,“ uvádí prohlášení maďarského ministerstva hospodářství. Podle něj by výsledkem měla být změna příslušné pasáže takzvaného Paktu stability a růstu, který stanoví pravidla pro dluhy a schodky.

Členy iniciativy jsou vedle Česka, Slovenska, Polska a Maďarska také Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Švédsko. Současná unijní metodika rozpočtového výpočtu podle iniciativy schodku nespravedlivě trestá země, které provedly reformy, v nichž některé západoevropské ekonomiky stále zaostávají. Reformy prosazené s cílem snížit budoucí zátěž důchodů na rozpočty však nesou počáteční vysoké náklady, které za současné metodiky zvyšují rozpočtové deficity a zadlužení země.