Veřejný sektor dodržuje termíny faktur lépe než soukromý

Praha – Odběratelé zboží a služeb platí svoje faktury se zpožděním. Téměř všechny firmy v poslední době pocítily problémy s platební morálkou svých odběratelů. K takovým výsledkům došel průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků mezi 506 společnostmi, jejichž koncovými zákazníky jsou jiné firmy. Z průzkumu také vyplynulo, že veřejný sektor dodržuje podle podnikatelů termíny faktur lépe než ten soukromý.

Na platební neschopnost svých partnerů narazí většina firem

Místopředseda AMSP ČR Karel Havlíček

„Problémy s platbami vždycky zasáhnou ty firmy, které jsou méně vybavené, firmy menší, firmy, které mají méně nástrojů pro vymáhání, a nebo firmy, které jsou méně zkušené ve vymáhání pohledávek.“

Video Reportáž Michala Keborta
video

Reportáž Michala Keborta

Dobrou zkušenost má s platební morálkou veřejné sféry 58 procent firem, soukromá sféra skončila hůře, pozitivní zkušenost tady mělo 48 procent podniků. Nejčastěji firmy splácejí faktury do osmi až 14 dní. Téměř 40 procent středních firem potom splácelo až mezi 31. a 60. dnem. Největší podíl firem, kterým trvá proplacení faktury nejdéle, je mezi firmami do 50 zaměstnanců.

Více než polovina zástupců firem je spokojená s platební morálkou podniků, se kterými spolupracují. Pětina respondentů ji ale hodnotí jako špatnou. S některým z projevů platební neschopnosti se však setkává přes 94 procent firem. Nejčastěji klienti hradí pohledávku pozdě, žádají o prodloužení doby splatnosti, uhradí pouze část pohledávky nebo ji neuhradí vůbec.

Firmy věří, že se jim peníze vrátí

Pokud už k chybám v plnění dojde, nejvíce firem se snaží o domluvu s dlužníkem nebo využívá upomínky. „Malé firmy neřeší to, jestli jim odběratel zaplatí v absolutní většině. A když takový problém se splatností pak nastane, tak se ho snaží řešit samy, velmi neprofesionálně, nějakými způsoby domluvy s neplatičem,“ tvrdí výkonný ředitel Coface Czech Radek Laštovička. Společnosti ale zůstávají optimistické. Přes 83 procent dotázaných totiž věří, že i v případě dlouhodobého nesplácení pohledávek se nakonec s dlužníkem dohodnou.

Generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová

„Přestože malé a střední firmy v průměru přichází na problematických pohledávkách o desítky až stovky tisíc korun, tak většinou se vůbec problémem neplatičů dopředu nezabývají.“

Na platební morálku firem měla vliv i ekonomická recese. Navýšení množství pohledávek po splatnosti v souvislosti s krizí pozoruje téměř polovina firem. Nejsilněji dopady vnímají strojírenské podniky a firmy podnikající v informačních technologiích. Téměř 44 procent respondentů však dopad recese v tomto ohledu nepociťuje.

Prověření bonity obchodního partnera
Prověření bonity obchodního partnera
Více fotek
  • Prověření bonity obchodního partnera autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1883/188232.jpg
  • Platební morálka v krizi autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1883/188233.jpg