Firmy vnímají Česko jako zemi s nižší daňovou jistotou

Praha - Podle zhruba dvou třetin velkých firem působících v ČR je daňová jistota v Česku nižší než v jiných vyspělých státech, mezi které patří například Německo nebo Velká Británie. Zdrojem nejistoty jsou především časté změny zákonů, pravidel nebo veřejných pokynů finančních úřadů, uvedl průzkum poradenské společnosti Deloitte. Navíc k téměř shodnému výsledku dospěl i průzkum společnosti Deloitte na Slovensku, kde vnímá daňovou jistotu nižší než v jiných vyspělých zemích 59 procent firem.

Za hlavní příčinu nejistoty jmenují dvě pětiny oslovených firem časté změny legislativy. Nedostatek a změny pravidel nebo veřejných pokynů finančních úřadů vadí nejvíce 24 procentům firem. Polovině firem se totiž podle průzkumu vícekrát stalo, že různá oddělení finančních úřadů měla v určité oblasti odlišné názory. U podniků tak přetrvává názor, že vztah s finančním úřadem závisí do značné míry na konkrétní osobě nebo oddělení správce.

Tomas Seidl, vedoucí partner daňového a právního oddělení Deloitte

„Daňová jistota bývá zásadním parametrem při klíčových rozhodnutích podniků. Zejména firmy, které chtějí v ČR nově investovat, se poměrně často ptají, co mohou jako daňoví poplatníci očekávat od tuzemské daňové správy.“

Nejvíce problémů mají podniky ve vztahu s finančními úřady s daní z přidané hodnoty. Mezi další problémy v souvislosti s daňovou jistotou zařadily firmy možnost zpětné účinnosti některých legislativních změn nebo dlouhé řešení daňových sporů. Pro zlepšení jistoty požadují dvě pětiny firem stabilitu právních norem a předpisů. Dalších téměř 30 dotázaných by uvítalo povinnost finančních úřadů zodpovědět v krátké lhůtě dotaz daňového poplatníka.

Firmám se zamlouvá přístup daňových kontrolorů, ne však délka kontroly

Podle průzkumu je téměř 80 procent firem spokojeno s postupem a chováním daňových kontrolorů. Na druhou stranu není 45 procent spokojeno s délkou daňové kontroly.

Daňové předpisy jsou ve srovnání s ostatními zeměmi střední Evropy poměrně stručné a výstižné, uvádí průzkum. Daňová správa funguje relativně bez problémů podle vedoucího partnera pro oblast daní ve střední Evropě Jaroslava Škvrny v Maďarsku a Polsku: „U ostatních zemí dále ve střední a východní Evropě jsou zákony sice daleko kratší, ale možnosti výkladu jsou daleko košatější.“

Jako zásadní problém vnímá v případě Slovenska 78 procent firem také časté změny v legislativě. Dalším problémem jsou pak nedostatky a protichůdné interpretace správců daně a zpětná platnost některých norem.

Finanční úřad
Finanční úřad