Nová šéfová ČSÚ kvůli úsporám propustí desítky lidí

Praha – Český statistický úřad (ČSÚ) má novou šéfku. Stala se jí Iva Ritschelová a do své funkce se pustila opravdu s vervou. O úsporách, které pro úřad chystá, mluvila už na své premiérové tiskové konferenci. ČSÚ tak opustí několik desítek zaměstnanců. Mluvilo se ale i o pozitivních krocích. Jde například o zkvalitnění služeb, snížení administrativní zátěže nebo zefektivnění řídicích procesů. Ritschelová by také ráda posílila kredit ČSÚ jako moderního uznávaného statistického úřadu.

Nová předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová

Na tom, jakého počtu zaměstnanců by se propouštění dotklo, teprve pracujeme. Nedomnívám se, že je v tuto chvíli možné říci konkrétní číslo, nicméně to bude určitě několik desítek zaměstnanců."

0

Úřad si však bude muset utáhnout opasek ještě více. Pro letošní rok má totiž ČSÚ v rozpočtu přiděleno 1,34 miliardy korun. Příští však bude hospodařit s částkou o 200 milionů nižší. Mezi další úsporné kroky proto bude patřit snižování provozních výdajů, zavedení centrálního nákupu zboží a služeb nebo optimalizace některých procesů v rámci ČSÚ. Úřad má nyní zhruba 1 440 zaměstnanců. Dalších přibližně 300 lidí zaměstnal dočasně kvůli sčítání obyvatelstva, které se uskuteční v příštím roce.

Kvalitní informace a snižování administrativy

Základní vizí nového vedení však zůstává poskytování kvalitních statistických informací v optimální struktuře a čase při snižování administrativní zátěže dotazovaných. Úřad hodlá rovněž snížit administrativní zátěž pro poskytovatele dat. Pro příští rok statistici zrušili čtyři výkazy z oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, a to po dohodě s Českou národní bankou (ČNB). „Díky materiálům ČNB tak budeme schopni vytěžit plně údaje, které zachovají informace a sníží informační zátěž,“ uvedl místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal.


ČSÚ zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje rovněž vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku.

Iva Ritschelová
Iva Ritschelová
Více fotek
  • Iva Ritschelová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1827/182681.jpg
  • Český statistický úřad autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1547/154673.jpg