Firmy budou muset podávat hlášení o daních měsíčně

Praha – Nově by zaměstnavatelé měli od ledna příštího roku každý měsíc finančnímu úřadu posílat hlášení o sražených a odvedených zálohách na daň z příjmů svých zaměstnanců. Dosud tak firmy musely činit jen jednou ročně. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz s odkazem na návrh, který do vlády poslalo ministerstvo financí (MF). Novou povinnost kritizují podnikatelé i odboráři.

ministerstvo financí

„Chystané opatření je nezbytné pro efektivnější zajištění výběru daně do veřejných rozpočtů a včasné rozkrytí zaměstnavatelů neplnících dlouhodobě odvodovou povinnost u daně sražené z příjmů zaměstnanců.“

Už nyní jsou zaměstnavatelé povinni vést rekapitulaci o sražených zálohách za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. Od začátku roku 2011 pak budou muset podávat finančnímu úřadu měsíční hlášení o sražených a odvedených zálohách včetně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob, a to do 20. dne v měsíci, v němž vznikla povinnost odvést zálohy.

Pokud firma nesplní povinnosti, bude jí hrozit pokuta. Z návrhu však vyplývá, že povinné měsíční hlášení by se netýkalo srážky daně podle zvláštní sazby daně. „Nejdůležitější je, že již v průběhu roku lze očekávat přínosy na straně veřejných rozpočtů z efektivnějšího provádění daňových kontrol a vymáhání dlužné daně,“ stojí v návrhu MF.

Odboráři i společnosti jsou proti

Nová povinnost se nelíbí nejen Hospodářské komoře či Svazu průmyslu a dopravy, ale také Českomoravské konfederaci odborových svazů, a dokonce i ministerstvu práce a sociálních věcí. Požadují, aby byla chystaná novinka zrušena. Odboráři varují, že růst nákladů na straně zaměstnavatelů povede k nežádoucímu rozšíření práce na živnostenský list. To ministerstvo připouští. Upozorňuje však, že hlášení bude možné posílat také elektronicky.

Peníze
Peníze