Česko vydalo dluhopisy v eurech o objemu 2 miliard eur

Praha - Česká republika dnes přikročila k emisi státních dluhopisů v eurech, a to v celkovém objemu dvou miliard eur (cca 49 miliard korun) s ročním pevným kupónem 3,625 procenta. Objednávky podle ministerstva financí dosáhly objemu více než 5,3 miliardy eur a dluhopisy jsou splatné v dubnu 2021. Resort financí určil jako vedoucí manažery emise společnosti Barclays Capital, Českou spořitelnu a Deutsche Bank.

„Transakce představuje významný krok v naplňování strategie financování a řízení státního dluhu pro rok 2010 a ve střednědobém horizontu. Realizací emise došlo k pokrytí zbytkové výpůjční potřeby státu pro rok 2010 a pro první měsíce roku 2011,“ prohlásil náměstek ministra financí Jan Gregor.

ministr financí Miroslav Kalousek

0„Emisi eurobondů hodnotím jako mimořádně úspěšnou. Investoři ocenili reformní úsilí vlády, což se projevilo ve výrazném snížení rizikové prémie s pozitivním dopadem na náklady financování státního dluhu.“

Emise státních dluhopisů v eurech je probírána již od počátku letošního roku. Předchozí ministr financí Eduard Janota chystal vydat tyto dluhopisy v objemu jedné miliardy eur (asi 25 miliard korun), ovšem pouze za příznivé situace na finančních trzích. Ministerstvo financí si chce podle strategie financování a řízení státního dluhu letos půjčit 280 miliard korun. Z toho na zahraničním trhu chce získat maximálně 140 miliard korun.

Miroslav Kalousek
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24