NERV je s vládou za jedno, nechce zvyšovat celkové daňové zatížení

Praha - Vládní přístup - nezvyšovat celkové daňové zatížení - je po chuti také Národní ekonomické radě vlády (NERV), uvedl dnes premiér Petr Nečas. Podle něj by případné změny v daních měly měnit pouze strukturu daňové kvóty, ne její výši. To by znamenalo změny v nepřímých daních, tedy DPH a spotřebních daních. Složená daňová kvóta je poměr výnosu daní, cel a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení k HDP.

Podle premiéra by se současně měly snížit odvody na sociální pojištění: „Jsme jedna ze čtyř zemí z nejvyššími odvody na sociální pojištění v EU.“ Rada začala podle Nečase pracovat na koncepčních změnách ve veřejných financích. S tím souvisí přijetí zákona o rozpočtové kázni, vznik národní rozpočtové rady a lepší transparentnosti veřejných financí: „Veřejné rozpočty jsou nepřehledné, a tím i špatně kontrolovatelné.“ NERV vypracuje také kritérium, které by vázalo deficit veřejných financí na vývoj ekonomiky.

Poradci vlády již podle Nečase vypracovali i model školného a s tím souvisejících půjček. Dále navrhli, jak se vypořádat s růstem cen za elektrickou energii.

K založení NERVu došlo v lednu 2009, kdy byl ustaven jako odborný poradní a konzultační orgán tehdejší vlády Mirka Topolánka. Trvalým úkolem rady bylo hledání a návrhy receptů, směřujících k udržení a akceleraci ekonomického růstu Česka. Rada vznikla jako desetičlenná a její činnost řídil a koordinoval premiér. NERV svou dosavadní činnost ukončila 14. září 2009 předložením závěrečné zprávy. Činnost rady obnovila vláda premiéra Nečase.