Otázky kolem podpory v nezaměstnanosti

Praha – Pro podporu v nezaměstnanosti si chodíme, když nečekaně přijdeme o práci, abychom překlenuli ono ne příliš uspokojivé období, než si najdeme jinou. A protože se nezaměstnanost v Česku stále drží na poměrně vysokých hodnotách, v srpnu to bylo 8,6 procenta, do Poradny ČT24 stále proudí velké množství dotazů, jak to s podporou vlastně je. Na tomto místě se proto stručně zaměříme jen na některé dílčí otázky, s nimiž se můžeme setkat, a které pro nás v ten moment mohou představovat problém. 

Délka odpracované doby zakládající nárok na podporu

U podpory v nezaměstnanosti platí, že na ni má nárok kdokoli, kdo prokáže, že v uplynulých třech letech byl alespoň rok plátcem důchodového pojištění (nejčastěji byl v zaměstnaneckém poměru nebo měl jinou výdělečnou činnost, z níž odváděl pojistné na důchodové pojištění – např. osoba samostatně výdělečně činná). Zákon přesto stanovuje některé překážky, které brání opakovanému pobírání podpory v nezaměstnanosti. Opakovaně má nárok na podporu v nezaměstnanosti totiž pouze ten, kdo prokáže, že pracoval nebo vykonával jinou výdělečnou činnost alespoň 6 měsíců poté, co mu byla vyplácena podpora.

Podpora v nezaměstnanosti po návratu z ciziny

Na podporu v nezaměstnanosti máte po návratu z ciziny právo. Musíte ale mít od původního zaměstnavatele na předepsaném formuláři (pro státy v Evropské unie a Evropského hospodářsko prostoru formulář E 301) potvrzeny dvě základní náležitosti: odpracovanou dobu a potvrzení o pracovním zařazení (pečovatelka, učitel atd.). Výše dávek, které budete v České republice po svém návratu pobírat, bude vypočtena z obvyklé výše mzdy, kterou byste za danou pracovní pozici dostávali v ČR. To znamená, že pokud jste pracovali jako učitel na gymnáziu ve Švédsku, vypočte se výše podpory z obvyklé mzdy, kterou pobírá učitel na gymnáziu v Česku.

Výše možného přivýdělku při podpoře v nezaměstnanosti

K dnešnímu dni si každý nezaměstnaný může vydělat až 4 000 korun hrubého měsíčně, aniž by ztrácel nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale uvažuje o tom, že tento instrument zruší. Padnout by mohl k 1.lednu 2011.

Dovolená a podpora v nezaměstnanosti

Pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti, musíte dodržovat základní náležitosti, které jsou s ní spojené. Musíte například pravidelně docházet na místně příslušný pracovní úřad, musíte se snažit aktivně práci vyhledávat, nemůžete odmítat nabízená zaměstnání atd. Logicky tak proto jen těžko lze uvažovat o době, kdy nejste zaměstnán, jako o čase dlouhodobé dovolené. Samozřejmě, že můžete vycestovat na pár dní, ale není možné trávit měsíc v cizině a nárokovat podporu v nezaměstnanosti. Celá věc však záleží na benevolenci konkrétního úředníka, tj. jaký interval schůzek navrhne; kolik pracovních, kde se musíte hlásit, vám nabídne apod.