Důchodovou reformu má spasit pětice Nečasových cílů

Praha – Dle premiéra Petra Nečase musí důchodová reforma dodržovat základní mezigenerační soudržnost, dále být odolná proti demografickému vývoji, ale zároveň být finančně udržitelná a spravedlivější než současný systém. Kromě toho se musí důchodový systém stát nezávislejším na rozhodování politiků. Nečas dnes pětici hlavních cílů chystané penzijní reformy představil na Mezinárodním fóru Zlaté koruny.

Premiér na Zlaté koruně vyzdvihl důležitost ochrany důchodců před pádem do chudoby. Podle něj je také třeba myslet na princip zásluhovosti, ve výsledné penzi se musí projevit vložené finance. Nečas v neposlední řadě zdůraznil, že důchodový systém se musí stát více nezávislým na aktuálních politických rozhodnutích.

Důchodová reforma jako nejzávažnější výzva pro Česko

Video Projev Petra Nečase
video

Projev Petra Nečase

Podle Nečase je přitom mezigenerační soudržnost nutné udržet nejenom v prvním, státním pilíři důchodového systému, ale i ve všech ostatních. Tedy i fondových. Pokud jde o demografický vývoj, hrozí podle Nečase, že v roce 2030 v ČR bude jedna třetina lidí starších 60 let. V roce 2050 bude jeden milion lidí starších 80 let: „Proto mluvím o nejzávažnější výzvě, které čelí tato země.“

Důchodový systém proto podle něj bude muset být vzhledem k demografickému vývoji založen jako osobní. Jako jiné možnosti už zbývají Česku pouze skokové zvýšení důchodového věku k 70 letům, zvýšení odvodů na sociální pojištění nebo přijetí koncepce, že důchod je pouze dávkou chránící před chudobou.

Nečas také podtrhl nutnost toho, aby v budoucnosti byl systém spravedlivější než dnes a bral ohled nejenom na zabezpečení důchodců, ale i na to, kolik předtím přispívali na pojistném. K tomu koneckonců vede i nedávné rozhodnutí Ústavního soudu. Nebýt tohoto rozhodnutí, dovedl by si prý Nečas představit, že by se princip ekvivalence přenesl do jiných pilířů důchodového systému než do státního průběžného. Nyní však bude muset být i v průběžném pilíři.

Dle premiéra je důchodová reforma nutností, neboť jinak hrozí, že by generace dnešních čtyřicátníků a mladších lidí byla v důchodu ohrožena životem na hranici chudoby. Připustil přitom možnost odvodu části pojistného z průběhového pilíře do fondových.

Premiér Petr Nečas

„Alternativou neprovedení důchodové reformy je pouze masová chudoba českých důchodců - a tomu se určitě chceme všichni vyhnout. Proto vláda pod mým vedením důchodovou reformu provede.“

Důchodová reforma si vyžádá náklady v řádech desítek miliard korun ročně, uvedl Nečas. V následné panelové diskusi připustil, že Česká republika je zatím nemá.

Penzijní reforma podle Petra Nečase

- musí dodržovat základní mezigenerační soudržnost

- musí být odolná proti demografickému vývoji

- musí být finančně udržitelná

- musí být spravedlivější než současný systém

- důchodový systém se musí stát nezávislejším na rozhodování politiků

Petr Nečas
Petr Nečas
Více fotek
  • Petr Nečas autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1987/198604.jpg
  • Senior autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1985/198464.jpg