OECD: Česko může jít v energetické bezpečnosti příkladem

Praha – Česko by mělo efektivně využívat energie. V rámci své energetické politiky bychom se měli soustředit na snižování vysoké energetické náročnosti budov a dopravy. Česká vláda by také měla vytrvat ve snaze otevřít nové plynovody. Vybudovat by také měla další přípojky s Německem a Polskem. To nám radí Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve svém auditu.

Česko může jít v energetické bezpečnosti příkladem

Agentura Česko pochválila například za liberalizaci trhu, politiku na ochranu klimatu a zajištění energetické bezpečnosti země. Pokrok, kterého ČR v energetické bezpečnosti dosáhla, může být podle ředitele IEA Nobuo Tanaky příkladem pro ostatní země. „I díky tomu jste například dokázali udržet nutné dodávky plynu i v lednu 2009, kdy velkou část Evropy zasáhlo přerušení dodávek z Ruska,“ uvedl ředitel.

Video Komentář Tomáše Hünera
video

Komentář Tomáše Hünera

ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek:

„Snížení energetické náročnosti, které nám audit doporučuje, je jednou z priorit ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi roky 1990 a 2008 se nám dařilo energetickou náročnost snižovat o 2,5 procenta každý rok. To je nejlepší výsledek v rámci zemí OECD, které agentura sleduje.“

„Je třeba také korektně přiznat, že energetická náročnost neklesala pouze díky technickým opatřením, ale také propadem výroby v těžkém průmyslu,“ doplnil slova Kocourka náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

„Energetická náročnost české ekonomiky je více než dvojnásobná ve srovnání s průměrem ostatních zemí IEA. Energetické využití a emise zejména ve stavebnictví a dopravě rostou,“ uvedl na tiskové konferenci Tanaka. Česko by proto podle něj mělo pokračovat v rozvíjení dalších opatření na úsporu energií.

Dalšímu doporučení - ještě víc propojit také elektrické soustavy jednotlivých zemí - se už ale ministr Kocourek brání: „To je otázka celé unie a dokud nebudeme mít jednotný bilanční mechanismus, tak by další urychlené zvyšování přeshraničních kapacit mohlo být riskantní, protože problémy z jiných částí Evropy by se mohly přenášet k nám.“

Tanaka také upozornil, že Česko má ve srovnání s ostatními zeměmi vysoké emise CO2. Na jednotku HDP jsou prý emise tohoto plynu v tuzemsku druhé nejvyšší po Austrálii. „Pro Českou republiku sice nebude problémem dodržet kjótské závazky, ale dlouhodobé snížení emisí bude obtížnější,“ uvedl Tanaka. Česko proto podle něj bude muset usilovat o větší využití čistějších technologií na zpracování uhlí. „Obecněji pak doporučujeme vládě reformu českého systému výzkumu, vývoje a inovací,“ dodal.

IEA zemím radí jednou za čtyři roky

IEA zpracovává audit energetické politiky pro své členské státy jednou za čtyři až pět let. Z české strany se na něm podílelo na 20 zájmových asociací, 40 podnikatelských partnerů, 20 výzkumných institucí a 20 správních orgánů v energetickém sektoru. Své připomínky předali i představitelé významných nevládních organizací.

IEA slouží jako poradní instituce v otázkách energetiky pro země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Česká republika i Slovensko jsou jejími členy.

Skleníkové plyny
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24