Senátoři řekli ne kompenzancím pro podílníky JZD

Praha – Senát nepodpořil návrh zákona, který měl zavést nový způsob vypořádání podílů v bývalých zemědělských družstvech, ke schválení chyběl jediný hlas. Senátorská předloha počítala s tím, že o dosud nevypořádané podíly mohli jejich vlastníci žádat ještě rok po přijetí zákona. Pokud by je nezískali, mohli by svůj nárok na finanční vyrovnání uplatnit u ministerstva zemědělství, které by podíly následně vymáhalo ve splátkách během tří let.

Podle původního transformačního zákona z roku 1992 si podílníci zemědělských družstev mohli vybrat, jak se svými podíly naloží. Mohli zůstat členy družstev. Ti, co se rozhodli soukromě hospodařit, dostali věcné vyrovnání. Zbývajícím podílníkům bylo nabídnuto finanční vyrovnání, ale až po uplynutí sedmileté lhůty. Během ní ale mnoho družstev zkrachovalo, nebo byl jejich majetek převeden na jiné společnosti, takže dohledat nástupnický podnik je v řadě případů téměř nemožné. Lhůta byla následně prodloužena o dalších deset let.

Podle senátora Jiřího Lišky (ODS), který je autorem zamítnuté předlohy, může hodnota dodnes nevypořádaných podílů dosahovat až deseti miliard korun. Svůj návrh bránil s tím, že má napravit křivdu spáchanou na vlastnících podílů, kteří se jich podle stávajících zákonů nedokázali domoci ani soudní cestou. Družstva totiž majetek v mnohých případech převedla na různé společnosti, které se k restitučním závazkům nechtějí znát. Liška uvedl, že nevypořádanými majetkovými podíly se již zabývá Evropský soud pro lidská práva, který kvůli tomu dostal zatím devět žalob. Kvůli nedostatečné ochraně soukromého vlastnictví mohou Česku hrozit v budoucnu ze strany EU sankce.

Odpůrci zákona především z řad ČSSD argumentovali tím, že navrhované řešení je protiústavní a retroaktivní vzhledem k tomu, že lhůty pro vypořádání majetkových podílů skončily na přelomu loňského a letošního roku. Podle nich by návrh zatížil státní rozpočet. Kromě sociálních demokratů návrh nepodpořili ani komunisté, lidovci a dva členové klubu TOP 09 a Starostové.