Přestaňte diskriminovat Čechy, vyzval Brusel britské úřady

Brusel - Evropská komise dnes vyzvala Velkou Británii, aby zrušila diskriminaci pracovníků z Česka, Slovenska a dalších šesti států Evropské unie. Pracovníci z osmi zemí, které vstoupily do EU v květnu 2004, jsou vyloučeni z pobírání určitých sociálních dávek. To je podle komise diskriminační a porušuje to pravidla volného pohybu osob a rovného zacházení.

Výtka Londýnu má formu takzvaného odůvodněného stanoviska. To představuje poslední etapu, během níž může země situaci změnit, než bude věc předána Soudnímu dvoru EU v Lucemburku.

Podle britských norem nemají Češi, Slováci a další občané právo na pracovní pobyt v zemi, pokud jejich pracovní poměr u řádně registrovaného zaměstnavatele skončil před uplynutím jednoho roku, vysvětlila komise, která v EU dohlíží na dodržování pravidel. Právo pobytu je pak ale podmínkou pro pobírání příspěvku na bydlení či dalších dávek.

„Komise se domnívá, že tento stav je v rozporu s přechodnými opatřeními týkajícími se volného pohybu pracovníků, která umožňují Spojenému království, aby do konce dubna 2011 uplatňovalo omezení na volný pohyb osob, které přicházejí z výše uvedených členských států do Spojeného království za prací,“ uvedl Brusel.