Rusko kráčí vstříc Světové obchodní organizaci

Brusel – Rusko udělalo další krok směrem ke členství ve Světové obchodní organizaci (WTO). Moskva se chce stát součástí uskupení už 17 let. Rusko se členství přiblížilo dohodou s Evropskou unií na postupné eliminaci vývozních cel na suroviny, zejména na dřevo. Za „důležitý milník“ v kandidatuře Ruska do WTO dohodu označil i mluvčí evropského obchodního komisaře Karla De Guchta John Clancy.

EU byla poslední ruskou překážkou

První místopředseda ruské vlády Igor Šuvalov:

„Máme dohodu o surovinách. Prakticky jsme tím vyřešili všechny sporné otázky.“

O sporných otázkách se Rusko dohodlo se Spojenými státy již v září. Poslední velkou překážkou je pro něj tedy Evropská unie. Ochota Ruska eliminovat vývozní cla na suroviny, která zdražují vstupy evropským průmyslovým výrobcům, umožní EU odstoupit od blokování ruského vstupu. „Obě delegace věří, že tato dohoda významně usnadní celý proces přičleňování Ruska k WTO,“ uvádí se ve společném prohlášení ruské a evropské delegace.

Ruská ministryně hospodářského rozvoje Elvira Nabiullinová prohlásila, že Rusko vstoupilo do závěrečné fáze jednání o přičlenění k WTO a zbývající nevyřízené záležitosti plánuje vyřešit v příštích měsících. Rusko je jedinou velkou ekonomikou světa, která stále ještě není členem organizace.

Rusku to ještě může zavařit Gruzie

Kandidátská země musí podle pravidel WTO uzavřít bilaterální dohody se všemi členskými zeměmi WTO, které o to požádají, a také musí uzavřít mnohostrannou dohodu s pracovní skupinou, která zastupuje všechny členy organizace. Podle Nabiullinové má Rusko jednat s pracovní skupinou na počátku prosince a další schůzka je naplánována na začátek roku 2011. Vstup Ruska do WTO by ještě mohla ohrozit Gruzie. Ta chce zablokovat členství Ruska ve WTO, protože Rusko podporuje dva odštěpené regiony.

Co je Světová obchodní organizace?

WTO je mezinárodní vládní organizace, která usnadňuje mezistátní obchodní výměnu. Je nejvyšším orgánem k urovnávání sporů mezi obchodními partnery a má zabraňovat diskriminaci malých zemí. Celkem má 153 členů, včetně České republiky.

World Trade Organisation
World Trade Organisation