Země regionu nadále porostou, slabinou bude korupce

Praha - Ekonomiku střední a východní Evropy čeká v příštích deseti letech růst. Slabinou regionu ale zůstane především špatná infrastruktura a byrokracie, jak ukázala studie společnosti Roland Berger Strategy Consultant, které se zúčastnily víc než tři stovky středo- a východoevropských manažerů. Podle ní hrubý domácí produkt těchto zemí by měl v letech 2010 až 2015 v průměru růst o 3,8 procenta ročně, zatímco země eurozóny porostou 1,8procentním tempem.

V příštích letech by měla ekonomika střední a východní Evropy, včetně Česka, růst zhruba čtyřprocentním tempem. Vývoj HDP bude tedy pomalejší než před krizí, zato rychlejší než v zemích eurozóny. „V příštích několika letech bude pomalejší ekonomický rozvoj, je to pořád důsledek krize před dvěma lety. Poté uvidíme, že region se začne vracet k růstu, jak jsme to mohli ve východní Evropě sledovat do roku 2009,“ uvedl ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer.

Jiří Macas, regionální manažer, Global Blue ČR

„Nové ekonomiky ve střední a východní Evropě mají z mého pohledu značný potenciál růstu, samozřejmě pokud vycházíme z nižší základny ve srovnání se západními zeměmi.“

Video Ekonomika podle českých manažerů
video

Ekonomika podle českých manažerů

Na cestě k oživení čekají ale zdejší region zásadní změny. Především přestane existovat jako celek, místo toho začnou firmy dělit střední a východní Evropu na jednotlivé subregiony. Tradiční tahouny ekonomiky jako automobilový průmysl vystřídají nová odvětví. Zelenou budou mít hlavně energetika, zdravotnictví, oblast IT a telekomunikace. Nová pracovní místa ale nepřinesou.

„Je to dáno tím, že produktivita ve firmě se zvýší a věříme, že role inovace IT ve firmě se zvýší. To neznamená, že celkově v našich zemích musí být nezaměstnanost,“ uvádí řídící partner pražské kanceláře Roland Berger Constantin Kinský. Jako klíčového partnera pro region a především pak pro Česko vidí studie Rusko, které má být i v příštích letech hlavním investorem. Velký potenciál vidí manažeři také v Číně.

Výroba autodílů
Výroba autodílů