Po fotovoltaice si vláda brousí zuby i na biomasu

České Budějovice - Jednu facku dostala fotovoltaika, druhou chce dát vláda biomase. Alternativní zdroje elektřiny se zdá se, mají na co těšit. Výroba elektřiny z biomasy je totiž dotovaná podobně, jako elektřina vytvořená solárními panely nebo větrnými elektrárnami. Energetici proto očekávají masivní nárůst nových elektráren na bioplyn nebo biomasu. Vláda proto v současnosti předpisy výrazně zpřísňuje.

Vláda nechce čekat na další boom, zemědělcům se to nelíbí

Elektřina z biomasy vyjde spotřebitele podobně jako energie ze solárních panelů nebo větrníků. Vláda se ale obává opakování fotovoltaické krize. Nechce proto čekat a pravidla chce zpřísnit. „Podle připravované novely zákona bude možné pouze vysoce účinné spalování biomasy pro výrobu jak elektrické energie, tak zároveň tepla,“ tvrdí mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.

Video Reportáž Petra Šuleře
video

Reportáž Petra Šuleře

Změny předpisů se ale nelíbí především zemědělcům. Biomasa a elektřina z ní se pro ně totiž stává důležitým zdrojem příjmů. V tradičně zemědělských jižních Čechách už funguje deset bioplynových elektráren. Pro některá družstva jsou takové elektrárny stejně důležité jako rostlinná nebo živočišná výroba.

Ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Hricová:

„Biomasa představuje zdroj příjmů zemědělců například v době, kdy mají naprosto zdecimovanou živočišnou výrobu.“

Závislost zemědělců na biomase ale není jediným argumentem. Elektřina z biomasy totiž navíc není nestabilním zdrojem. „Biomasa zajišťuje celoroční produkci elektrické energie na rozdíl například od solárních elektráren,“ vysvětluje Hricová. Plán ministerstva zemědělství počítá s tím, že do roku 2013 vznikne v celém Česku 720 bioplynových stanic.