Veřejné zakázky ztransparentní elektronické zadávání

Praha - Stát a veřejná správa by mohly díky elektronickému zadávání veřejných zakázek ušetřit ročně až 50 miliard korun. Počítá s tím strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období 2011 až 2015 z ministerstva pro místní rozvoj (MMR), kterou dnes schválila vláda. Celá strategie byla podle náměstka ministra pro místní rozvoj Michala Koláčka přijata bez problémů.

„MMR odhaduje, že zavedení elektronizace zadávaní může ze současného ročního objemu veřejných zakázek, což je okolo 600 miliard korun, uspořit zadavatelům při zachování fyzického objemu těchto zakázek až 50 miliard korun rozpočtových prostředků, které budou využitelné pro jiné účelné použití,“ zdůraznil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Podle Koláčka stát uspoří zejména díky snížení transakčních nákladů, protože celé zadávání veřejných zakázek bude provedeno elektronicky. Současně se sníží i jednotkové ceny například u nákupů komodit. Elektronizace by pak měla přinést transparentnost celého procesu zadávání zakázek.

Video Komentář Michala Koláčka
video

Komentář Michala Koláčka

Rozjezd elektronického tržiště pro menší nákupy

Od roku 2012 plánuje ministerstvo zahájit provoz elektronického tržiště pro menší nákupy. Na něj má navazovat takzvaný Národní elektronický nástroj na zadávání všech veřejných zakázek. Rozběhnutí těchto systémů a rozsah jejich povinného používání musí jít podle Jankovského ruku v ruce s novelou zákona o veřejných zakázkách, která se v současnosti na ministerstvu připravuje.

Ekonom Pavel Kohout přitom způsob přípravy návrhu zákona kritizoval, a kvůli situaci kolem zakázek dokonce opouští Národní ekonomickou radu vlády (NERV): „Velká novela zákona o veřejných zakázkách je jednou z priorit pro první měsíce letošního roku. Vzhledem k náročnosti práce si vážíme každého návrhu. Je však nutné zdůraznit, že jsme v přípravné fázi a některé body je třeba důkladně diskutovat a zvažovat.“

Počítač
Zdroj: ČT24
Autor: Veronika Matyášová