Do příštího roku s novou daní z příjmu - 19procentní

Praha - Daň z příjmu by se měla brzy zvednout z dnešních patnácti procent na devatenáct až dvacet. Vyplývá to z aktuální pracovní verze návrhu zákona ministerstva financí. Přitom by se zrušil koncept takzvané superhrubé mzdy. Zatímco většina lidí by změnu sazby neměla ani pocítit, pro ty, co měsíčně berou nad 148 tisíc korun, by to znamenalo daň zhruba o čtvrtinu vyšší. Skončilo by tím zvýhodnění vyšších příjmů, všichni by platili devatenáct procent.

Vyšší sazba by se použila pouze na hrubou mzdu, a daňové základy by se tak sbližovaly se základy pro placení pojistného. Ministr financí Miroslav Kalousek chce zachovat pouze ty daňové úlevy, které podporují bydlení, vzdělání, vědu a výzkum, zdravotně postižené, sociálně potřebné a spoření na stáří. Výpočet sazby daně ovlivní i zavedení zaměstnaneckého paušálu, který by měl nahradit některé úlevy zaměstnanců.

Podle Ladislava Minčiče, náměstka ministra financí, vycházejí ministerští úředníci, kteří nový zákon o dani z příjmu připravují, z programového prohlášení vlády. „V konečném důsledku konkrétní sazba vyplyne až z toho, které úlevy a osvobození se zruší,“ vysvětlil Minčič. Úprava daně z příjmu by nijak neměla ovlivnit rozpočet. Dle bývalého ministra financí Vlastimila Tlustého nebyla pravá rovná daň v Čechách nikdy zavedena.

Vlastimil Tlustý

0To, co zavedli Mirek Topolánek a Miroslav Kalousek, je paskvil, který nemá s rovnou daní nic společného. Pravá rovná daň, která funguje například v Polsku, zvýhodňuje střední vrstvy.

Rok 2012 by měl přinést velké daňové změny. „Souběžně s daňovou reformou se připravuje i důchodová reforma. Z toho vyplývá, že sazby mohou být podmíněny hledáním zdrojů pro uskutečnění důchodové reformy. Týká se to všech daní, jak DPH, tak pojistného i daně z příjmu,“ řekl náměstek ministra financí Minčin. Zrušení snížené sazby DPH by znamenalo zdražení potravin, léků, ale třeba i knih, novin a časopisů. Ministerstvo financí by chtělo diskutovat o budoucnosti DPH do konce ledna.

Výraznou změnu by mělo přinést i posunutí stropu pro pojistné. V souvislosti s důchody navrhuje ministerstvo práce srazit strop na sociální pojištění z dnešního šestinásobku na trojnásobek průměrné mzdy. O zdravotním pojištění se přitom takticky mlčí, je ale pravděpodobné, že se u něj strop snižovat nebude. Jakékoli podrobnosti k chystaným změnám odmítl ministr financí Kalousek sdělit. „Budu prezentovat zákon o dani z příjmu jako celek. Co zveřejníte, budu dementovat, i kdybyste měli správnou informaci,“ dodal.