Německá studie: Češi jsou v rámci EU nejméně ohroženi chudobou

Praha/Wiesbaden – Česká republika je podle německého statistického úřadu zemí s nejmenším počtem občanů ohrožených chudobou v rámci EU. Statistika Česku přisoudila podíl 8,6 procenta lidí blízko hranice chudoby. V celé EU je to 16,3 procenta a například v Německu 15,5 procenta obyvatel. S informacemi přišel server Aktuálně.cz.

Němečtí statistici po vyhodnocení dat nasbíraných v roce 2008 zjistili, že nejhůře jsou na tom v Lotyšsku, kde se mezi chudé řadí čtvrtina obyvatelstva. Následují Rumuni, Bulhaři, Litevci a Estonci a ze starých členských zemí Řekové a Španělé, kde je chudobou postižena přibližně pětina populace.

Do skupiny nejchudších obyvatel Česka patří příslušníci těch domácností, kde je výdělečně činný pouze jeden rodič. Vesměs jde o matky se silně podprůměrným výdělkem, které se starají samy o dvě, případně více dětí. Pod oficiální hranici chudoby naopak nespadá většina českých důchodců.

Podobné výsledky zveřejněné před rokem zjistil Eurostat. I podle jeho čísel je v Česku nejméně obyvatel z EU, kterým hrozí chudoba, a to devět procent lidí při průměru EU 17 procent. Druhé místo patří s 11 procenty Slovákům a Nizozemcům. Nejvíce jsou chudobou ohrožení obyvatelé Lotyšska, Rumunska a Bulharska, kde se bez prostředků může ocitnout více než pětina populace. I data evropského statistického úřadu pocházejí z roku 2008.