Vláda podpořila dostavbu Temelína

Praha - Vláda dala podporu krokům státu nutným k dostavbě Jaderné elektrárny Temelín, o jejich schválení informoval po dnešním zasedání kabinetu premiér Petr Nečas. Pro rozšíření elektrárny bude muset stát investovat do přenosové soustavy, posílit činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost či zajistit přísun kvalifikovaných absolventů vysokých škol. Harmonogram příprav státu k rozšíření elektrárny Temelín se má týkat roků 2011 a 2012. Stát předpokládá, že vítěz tendru na dostavbu Temelína bude vybrán v roce 2013.

Vláda musí podle vládního zmocněnce pro dostavbu Temelína Václava Bartušky například připravit infrastrukturu pro převedení výkonu rozšířené jaderné elektrárny do sítě. S tím souvisí miliardové investice státního správce přenosové soustavy ČEPS do přenosové sítě.

„Je nutné také posílit činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,“ zdůraznil Bartuška. Podle něj také musí vláda soustředit pozornost na to, aby české vysoké školy produkovaly kvalifikované odborníky, kteří v budoucnu budou schopni provozovat jadernou elektrárnu. Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení mají dostat uchazeči o zakázku na dostavbu Temelína, který provozuje společnost ČEZ, v letošním roce. V roce 2012 by měli podat nabídky a v roce 2013 by mělo být rozhodnuto o vítězi.

Video Závěr středečního jednání vlády
video

Závěr středečního jednání vlády

Do tendru na dostavbu Temelína poslaly přihlášky americký Westinghouse, česko-ruské konsorcium Škoda JS, Atomstrojexport a Gidropress, a francouzská společnost Areva. Objem celého kontraktu, čítajícího kromě dvou nových reaktorů příslib tří dalších stejného typu, by se měl pohybovat v řádu stovek miliard korun.

Vláda schválila přesunutí zaměstnanců Českých drah pod SŽDC

Jakub Ptačinský, mluvčí ministerstva dopravy:

„Přesun zaměstnanců bude dokončen k 1. červenci letošního roku.“

Vláda rovněž schválila přesunutí 9 500 zaměstnanců Českých drah do společnosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Podle ministerstva dopravy je cílem změn posílení rovného konkurenčního prostředí na železnici. Rozhodnutí se týká například výpravčích, signalistů, hláskařů, hradlářů nebo závorářů, naopak pokladní zřejmě zůstanou pod křídly Českých drah. Tzv. mrtvá dopravní cesta, tedy samotné koleje a údržba, přešla pod SŽDC v létě 2008. Správa za to drahám zaplatila 12 miliard korun.

Odbory s přesunem nesouhlasí. Podle předsedy Odborového sdružení železničářů Jaroslava Pejši může návrh způsobit Českým drahám hospodářské škody. Odborářům vadí, že jde o přesun bez nemovitostí. Českým drahám podle Pejši tak zůstane spousta zanedbaných budov, kvůli kterým budou proti ostatním dopravcům znevýhodněny.

Vláda schválila i postup změn v lisabonské smlouvě, které upravují krizové mechanismy v zemích, jež zavedly euro. „Vláda před jednáním Evropské rady požádá o tzv. vázaný mandát, tedy schválení svého postupu. Poté, pokud bude tato změna Lisabonské smlouvy schválena, proběhne ratifikační proces, spočívající v tom, že tato změna Lisabonské smlouvy musí být schválena ústavní většinou v obou komorách parlamentu a poté ratifikována prezidentem,“ uvedl Nečas.

Ministři budou hlasovat u veřejných zakázek veřejně

Lidé se nyní dozvědí, jak který ministr na jednání vlády hlasoval o věcech týkajících se nakládání s majetkem státu, o veřejných zakázkách či o dotacích a grantech. Vláda totiž schválila změnu svého jednacího řádu, která zajišťuje, aby taková informace byla dostupná na internetu. Novinku, kterou kabinet plní část svého programového prohlášení, do vlády přinesl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Výsledek hlasování jednotlivých členů vlády bude od nynějška součástí záznamu ze schůze, který je dostupný na internetu. Jednací řád kabinetu dosud neumožňoval, aby se při projednávání materiálu na schůzi vlády hlasovalo o návrhu podle funkcí v kabinetu a s uvedením výsledku hlasování jednotlivých členů vlády. V záznamu byl dosud uváděn jen výsledek hlasování v podobě celkového počtu hlasů pro předložený návrh, proti němu a těch, kteří se zdrželi. Nebylo tak zpětně zřejmé, kteří členové vlády materiál podpořili a kteří ne.

Stáří vozidel MHD by nemělo přesáhnout 9 let

Vláda se také přiklonila k návrhu ministra dopravy Víta Bárty, že by průměrné stáří vozidel v hromadné dopravě nemělo přesáhnout devět let a přepravci by měli provozovat předem určené množství bezbariérových dopravních prostředků.

Cílem iniciativy je zvýšit bezpečnost veřejné dopravy a zajistit komfortní cestování handicapovaným osobám. V současné době neexistuje žádné nařízení, které by stanovilo maximální průměrné stáří vozidel a poměr bezbariérových a obyčejných vozidel v hromadné přepravě.