Češi mají v rámci unie třetí největší obavy z důchodů

Praha - Mezi obyvateli Česka panují v rámci EU třetí největší obavy z problémů spojených s důchody. Podle celoevropského průzkumu veřejného mínění Eurobarometr je jako jednu z hlavních potíží, kterým Česká republika v současné době čelí, jmenuje 18 procent obyvatel. Větší nejistotu v oblasti důchodů pociťují jen Belgičané a Slovinci. Dle průzkumu mohou obavy Čechů souviset s mediálně často diskutovanou důchodovou reformou, která na ně čeká v následujících letech.

„Čechy důchody vzrušují více než jinde v Evropské unii,“ prohlásil sociolog Martin Potůček. "I když se podle Eurobarometru jedná v ČR v pořadí až o pátý nejčastěji jmenovaný problém, v evropském kontextu se jedná o jeden z nejvyšších podílů.

Češi se bojí nezaměstnanosti a ekonomické situace

Česká veřejnost vnímá jako nejproblematičtější ekonomickou situaci a nezaměstnanost, které za obtíž označilo shodně 42 procent dotázaných. V tomto ohledu se nelišíme od průměru Evropské unie, tvrdí autoři průzkumu. Stav evropské ekonomiky je obyvateli ČR vnímán lépe než stav národního hospodářství, i když situace obou ekonomik je hodnocena spíše špatně.

Průzkum se dotkl i problému dlouhodobé nezaměstnanosti a hrozby z ní plynoucí chudoby. V tomto ohledu je přesně polovina české veřejnosti přesvědčena, že nejdůležitější je zajistit udržitelnost sociální ochrany, důchodových systémů a zdravotní péče. „Tento model převládá v nových členských zemích, ve kterých v myšlení lidí přetrvává model sociálního státu, kdy by se o osoby ohrožené chudobou měl starat především stát formou dávek a příspěvků,“ vysvětlují autoři výzkumu.

Na druhou stranu opačný přístup zastávají země původní evropské patnáctky, kde převládá názor poskytovat dlouhodobě nezaměstnaným příležitosti ke vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnání. Řešení chudoby vzděláváním a nabídkou zaměstnání v ČR preferují spíše mladší lidé, zejména studenti, a manažeři. Častěji se také jedná o samotné nezaměstnané, které zřejmě motivuje možnost sehnat práci, zdůvodňuje průzkum.

Češi věří z celé EU nejmíň své vládě, že zvládne světovou krizi

Podle Eurobarometru mají navíc Češi ze všech obyvatel EU nejnižší důvěru v to, že se jejich vláda dokáže vypořádat se světovou ekonomickou krizí. Potřebu reforem přitom podle něj vnímá až 80 procent české veřejnosti. Přes úsporné balíčky a škrty ve státním rozpočtu, které vláda prosadila, označuje situaci národní ekonomiky za dobrou jen 17 procent dotazovaných Čechů.

Obyvatelé ČR se na práci koaličního kabinetu dívají kriticky. „To, že se s krizí dovede nejlépe vypořádat česká vláda, si myslí jen šest procent osob, což je více než třikrát méně než průměr EU,“ konstatoval průzkum, jehož výsledky dnes zveřejnilo zastoupení Evropské komise.

Největší důvěru pokud jde o vyřešení světové hospodářské krize mají Češi v seskupení G20, které tvoří 19 ekonomicky nejsilnějších zemí světa a Evropská unie. Na druhém a třetím místě se umístily Mezinárodní měnový fond (MMF) a Evropská unie. Důvěra v G20 je přitom podle autorů průzkumu u Čechů „naprosto ojedinělá“.

Eurobarometr je série průzkumů veřejného mínění, které zadává sekce analýz veřejného mínění Evropské komise. V rámci průzkumů jsou pravidelně vydávány zprávy o veřejném mínění v různých oblastech týkajících se Evropské unie. Průzkumy se provádějí ve všech členských zemích a v poslední době i v kandidátských zemích.

Evropská komise
Evropská komise
Více fotek
  • Evropská komise autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2240/223918.jpg
  • Ekonomická krize zdroj: flickr.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1091/109024.jpg