Senát se postavil za větší práva věřitelů

Praha - Podle rozhodnutí Senátu budou mít věřitelé v insolvenčním řízení opět právo popírat pohledávky ostatních věřitelů. Takový nástroj jim poskytne novela insolvenčního zákona, kterou dnes schválil. Vláda tuto novelu předložila v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, který některá ustanovení zákona zrušil s účinností od 31. března letošního roku. Přijatá novela má proto vstoupit v účinnost ke stejnému dni.

Nyní brání věřitelům insolvenční zákon napadat pohledávky svých konkurentů, i když jsou podle jejich názoru neoprávněné. Popírat výši a pořadí přihlášených pohledávek může v současné době pouze dlužník a insolvenční správce. Podle Ústavního soudu tak insolvenční zákon věřitelům nedává účinnou ochranu. Pokud tedy insolvenční správce uznal velké pohledávky, měl současný stav dopad do majetku ostatních věřitelů.

V minulosti vypustil parlament právo věřitelů popírat ostatní pohledávky ze zákona, protože ho někteří věřitelé zneužívali a konkurz prodlužovali. Důsledkem byly dlouhé lhůty konkurzního řízení, během nichž často zbylý majetek firmy zmizel, řekl senátorům ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Ovšem Ústavní soud dospěl k závěru, že právo popírat konkurenční pohledávky chrání majetková práva věřitelů. Poslanci vložili do novely pozměňovací návrhy, které zmírňují omezení pro věřitele popírající pohledávky. Týkají se například uložení finanční jistoty v případě, že ji po věřiteli jiní věřitelé požadují s tvrzením, že by jim nedůvodným zamítnutím jejich pohledávky mohla vzniknout škoda; jiní věřitelé budou muset doložit, že jim zjevně hrozí újma.

Podle předlohy bude muset věřitel, který pohledávku druhého popře, složit na úhradu sporu o ni 10 tisíc korun. Věřitelé budou moci popřít pohledávku pouze na předepsaném formuláři. Popření pohledávky věřitele nebude mít vliv na výkon jeho hlasovacího práva.