Ministerstvo utahuje šrouby, získat podporu bude těžší

Praha – Už od příštího roku bude nejspíš těžší dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti. Zatímco v současnosti na ni má nárok člověk, který odpracuje za poslední tři roky minimálně 12 měsíců, nově bude muset stejný čas odpracovat už za dva roky. Navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí v novele zákona o zaměstnanosti, která je nyní v připomínkovém řízení.

„Cílem navrhované právní úpravy je motivovat uchazeče o zaměstnání ke zvýšení vlastní aktivity při hledání a udržení zaměstnání,“ píše ministerstvo v důvodové zprávě k zákonu. Změna se netýká pouze podpory v nezaměstnanosti, ale také nároku na podporu v rekvalifikaci.

Podpora i pro pracující studenty

Ministerstvo chce přiznat právo na podporu také pracujícím studentům prezenčního studia. Ti se v současnosti nemůžou při ztrátě zaměstnání na úřadech práce registrovat. To chce úřad změnit a přiznat jim stejná práva jako lidem, kteří nestudují. „Jedná se o odstranění faktické nerovnosti vůči těmto fyzickým osobám, které přispívají do pojistného systému, ale následně nemohou čerpat podporu v nezaměstnanosti,“ stojí ve zprávě.

V oblasti rekvalifikací si bude moci nezaměstnaný nově sám vybrat a najít rekvalifikační kurz a zařízení, kde se bude školit. Navrhne kurz úřadu práce a ten zvolenou rekvalifikaci posoudí s ohledem na jeho zdravotní stav a uplatnitelnost na pracovním trhu. Pracovní úřad zaplatí rekvalifikačnímu zařízení minimálně 90 procent ceny rekvalifikace.

Celková částka určená na rekvalifikace přitom nesmí v průběhu tří let u rekvalifikovaného přesáhnout 50 tisíc korun. Pokud tomu tak bude, zaplatí úřad práce za rekvalifikaci procentuálně nižší podíl, než je 90 procent. Pokud nezaměstnaný bez vážných důvodů odmítne nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude muset peníze vrátit.