Kocourek: Investiční pobídky by mohly čerpat výzkum a vývoj

Praha - Investiční pobídky by v budoucnu mohly čerpat projekty zaměřené na výzkum, vývoj a strategické obchodní služby. Počítá s tím novela zákona o investičních pobídkách, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Investiční pobídky nyní mohou získat jen projekty zaměřené na výrobu. „Chceme ale tento systém otevřít i investicím do výzkumu a vývoje a do strategických služeb. Nové investice jsou jedním z hnacích motorů hospodářské prosperity a my se musíme zaměřit na lákání a podporu i těch technologicky a znalostně náročnějších,“ podotkl Kocourek.

Ministerstvo plánuje také rozšířit výčet regionů ČR, ve kterých mohou investoři čerpat přímé dotace na vytváření nových pracovních míst a na školení a rekvalifikace zaměstnanců. MPO hodlá také zvýšit podporu na tvorbu nových pracovních míst, která nyní činí 50 tisíc korun na jedno nově vytvořené pracovní místo.

Generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek dnes oznámil, že hodnota investic zprostředkovaných jeho agenturou loni mírně klesla na 16,25 miliardy korun z 16,9 miliardy korun v roce 2009. Počet investičních projektů se v roce 2010 naopak zvýšil na 209 z předloňských 186. V roce 2009 počet investičních projektů a jejich hodnota klesla.

Video Česko chce znovu nalákat zahraniční investory
video

Česko chce znovu nalákat zahraniční investory

Každá druhá investice získaná CzechInvestem loni mířila do služeb. Téměř 40 procent společností v roce 2010 investovalo do oboru informačních technologií a vývoje softwaru. Díky loni zprostředkovaným investicím vznikne zhruba 10 tisíc nových pracovních míst.

„Svět se dostal z krize a zájem o Česko opět stoupá“

Ve srovnání s rokem 2009 se CzechInvestu loni podařilo uskutečnit o 23 projektů více. „Současný vývoj svědčí o tom, že se svět dostal z krize a zájem o Českou republiku opět stoupá,“ podotkl Křížek.

Hodnota investic mířících do Česka prostřednictvím agentury CzechInvest v posledních letech klesá. Hlavní podíl na nich totiž mají investice zaměřené na výzkum, vývoj a služby, které jsou finančně méně náročné.

Za minulým propadem přílivu zahraničních investic do Česka podle Alexandry Rudyšarové z CzechInvestu stojí především hospodářská krize. Svůj podíl ale má i novela zákona o investičních pobídkách z roku 2007 a také politická situace v Česku během pádu vlády Mirka Topolánka.

Statutární náměstkyně generálního ředitele CzechInvestu Alexandra Rudyšarová:

„Krize vládní měla dopad na rozhodování investorů, jestli v tu chvíli a v té situaci poslat peníze právě k nám.“