Soud: Sazka nesmí volně nakládat se svým majetkem

Praha - Městský soud v Praze dnes vyhověl žádosti předběžného insolvenčního správce Sazky Josefa Cupky, aby vedení loterijní firmy mohlo nakládat s majetkem jen s jeho souhlasem. Loterijní společnost může nově sama uzavírat smlouvy jen do půl milionu korun. Ke všem ostatním transakcím potřebuje souhlas insolvenčního správce. Sazka uvedla, že rozhodnutí soudu respektuje. Firma Moranda největšího věřitele Radovana Vítka dnes navíc na Sazku podala trestní oznámení. Viní ji z podvodu ve stadiu pokusu a zkreslování údajů o stavu hospodaření. Jde už o druhé trestní oznámení, které se kolem Sazky točí.

Cupkovi, který žádost o předběžné opatření soudu zaslal ve středu, se nelíbilo, že představenstvo Sazky minulý pátek schválilo dvě smlouvy se společností Gladiolus, kterou založili zájemci o Sazku Penta a E-Invest. Podle první si největší česká loterijní společnost půjčí 2 a půl miliardy, které slibuje splatit do jednoho roku. Ručit bude majetkem, logem a navíc 51 procenty akcií.

„Úvěrová smlouva je o tak velké částce a s takovými závazky, že ve svém důsledku si nejsem jist, jestli společnost i akcionáři jsou schopni vyprodukovat takové finanční prostředky,“ uvedl jeden ze členů představenstva Sazky Roman Ječmínek, který na nestandardní smlouvy upozornil. Druhou smlouvou Sazka předává moc řídícímu výboru, který ovládá společnost Gladiolus, kterou založily firmy Penta a E-Invest - tedy vážní zájemci o převzetí Sazky. 

Video Vstup Michaely Polákové
video

Vstup Michaely Polákové

Vstup Michaely Polákové

zpr:12:00, 9.3.2011

Reportáž Zuzany Luňákové

Komentář Zdeňka Johna

Telefonát Jiřího Kejvala

Komentáře Jana Tuny a Zuzany Kubátové

Rozhovor se Zuzanou Kubátovou

Ta dnes v insolvenčním rejstříku uvedla, že její představenstvo skutečně minulý pátek projednalo návrh smlouvy o spolupráci s Gladiolusem. Návrhy smluv, které projednalo představenstvo Sazky, však podle jejího vyjádření neobsahují ustanovení, která jsou v dopise uvedena.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčího Sazky Jana Tuny se informace v návrhu na vydání předběžného opatření z velké části nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné a zkreslené. Soud v dnešním rozhodnutí uvedl, že kroky Sazky byly „flagrantním porušením závazných ustanovení insolvenčního zákona“, a proto „bez nejmenších pochyb nařídil předběžné opatření“. „Sazka respektuje rozhodnutí Městského soudu v Praze,“ uvedl Tuna. Vyplácení výher podle něj rozhodnutím soudu ohroženo není. „Předběžný insolvenční správce se již vyjádřil, že bude automaticky souhlasit s vyplácením všech výher, které budou spadat pod něj, to znamená nad půl milionu korun,“ dodal Tuna.

Soud zároveň vyzval Sazku, aby se k informacím ohledně smluv podrobně vyjádřila do tří dnů. „Vítáme, že soud dnes vyhověl návrhům na předběžné opatření a zejména zohlednil návrhy společnosti KKCG Structured Finance. Soud se nařízením předběžného opatření ztotožnil s našimi obavami z nestandardních kroků směřujících k poškozování věřitelů. Zabránil tak pokusům o vyvádění majetku a dalších aktiv, a ochránil zájmy všech věřitelů společnosti Sazka,“ uvedl mluvčí KKCG Dan Plovajko.

Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru, který je minoritním akcionářem Sazky, České televizi řekl, že rozhodnutí soudu vítá.„ “Informace, které my máme o současném stavu společnosti, se velmi často rozcházejí,„ uvedl. Problémem obou uzavřených smluv podle něj je, “že nikdo neví, co se přesně schválilo. My jsme přesvědčeni, že o tom, kdo bude vstupovat do společnosti, by měli rozhodovat akcionáři, a ne management společnosti."

Z insolvenčního rejstříku dále plyne, že Sazka se v úterý odvolala proti ustavení Cupky předběžným správcem. Sazka mimo jiné zpochybnila nestrannost Cupky, který v minulosti figuroval v konkurzním řízení na majetek podnikatele Václava Fischera. Sazka poukázala na to, že Fischerovým věřitelem tehdy byla skupina KKCG Karla Komárka, která se nyní uchází o Sazku.

Vítkova Moranda viní Sazku z podvodu

Moranda má za Sazkou pohledávku ve výši 421,8 milionu korun, kterou jí postoupila Komerční banka. Společnost Siderius, k níž se rovněž hlásí Vítek, uplatňuje pohledávku ve výši 400 milionů korun, kterou firma získala od Raiffeisenbank. Sazka naopak každou z bank žaluje o miliardu korun za poškození dobrého jména.

Moranda:

„Načasování uplatnění jednostranných zápočtů údajných pohledávek Sazky může nasvědčovat tomu, že údajné pohledávky Sazky byly od samého počátku účelově vykonstruovány s cílem vyhnout se plnění platebních povinností a neoprávněně se obohatit ke škodě oznamovatele, firmy Siderius, respektive Komerční banky a Raiffeisenbank.“

Mluvčí Sazky Jan Tuna sdělil, že trestní oznámení Morandy považuje Sazka za součást tlaku proti ní. „Sazka neporušila žádný zákon a je si tím jistá. Nedošlo k žádnému trestnému činu, a to ani ve stadiu pokusu,“ uvedl Tuna. Dodal, že Sazka řádně vede účetnictví a její audit provádí renomovaná auditorská kancelář BDO. Zdůraznil, že Moranda zcela účelově zaslala trestní oznámení insolvenčnímu soudu, ačkoliv s insolvenčním řízením nemá nic společného.

Jan Tuna, mluvčí Sazky:

„Sazka je připravena poskytnout návrh úvěrové smlouvy předběžnému správci i soudu. Sazka zároveň upozorňuje, že prostředky získané čerpáním úvěru mají být dle návrhu smlouvy použity k uhrazení všech splatných závazků.“

Jediným krokem k odvrácení insolvence Sazky je nyní uzavření úvěrové smlouvy, která zajistí zdroje pro řešení aktuálních potřeb firmy. Shodli se na tom členové výkonného výboru ČSTV, který je majoritním akcionářem Sazky. Po jendání to řekl předseda ČSTV Pavel Kořan. Dnešní rozhodnutí soudu nepovede podle Kořana k výraznému omezení činnosti loterijní firmy.