Čepro se ocitlo v insolvenčním řízení

Praha - Pražský městský soud zahájil insolvenční řízení se státním distributorem paliv Čepro. Na zahájení řízení a prohlášení konkurzu podal návrh právník Vladimír Bartoš, kterému prý Čepro dluží 127 milionů korun. Čepro podniká v přepravě, skladování a prodeji ropných produktů. Dohlíží také na zásoby státních hmotných rezerv a provozuje síť čerpacích stanic Euro Oil.

Na Bartoše byla podle smlouvy ze srpna 2009 převedena polovina z pohledávky, kterou vůči Čepru má Dušan Pintye. Pohledávka prý vznikla v roce 2001 v souvislosti se směnou bezmála milionu iráckých dinárů za částku 120 milionů korun a dluhem Čepra vůči společnosti Slovnaft.

Pintye podle Bartoše postoupení části své pohledávky oznámil vedení Čepra i ministerstvu financí, které je jediným akcionářem státního podniku. „Zároveň navrhl mimosoudní vypořádání, přičemž mu bylo sděleno, že věc ponechávají na rozhodnutí soudu,“ uvedl v návrhu Bartoš.

Návrhem se nyní bude zaobírat soud

V následujících dnech soud prověří, jestli je insolvenční návrh po faktické stránce v pořádku, a následně bude zkoumat, zda je dlužník v úpadku, či není. Během insolvenčního řízení smí dlužník nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře a nesmí majetek spravovat tak, aby se snížila jeho hodnota. Zároveň budou zablokováni věřitelé, kteří nemohou vůči dlužníkovi vymáhat své pohledávky například exekucí.

Čepro se zaměřuje na podnikání v přepravě, skladování a prodej ropných produktů. Současně dohlíží na zásoby státních hmotných rezerv a provozuje síť čerpacích stanic Euro Oil. Společnost Čepro vykázala v roce 2010  meziroční růst zisku před zdaněním o 28 procent na 960 milionů korun. Její tržby v loňském roce vzrostly o deset procent na 44 miliard korun.

Jednání společnosti Čepro
Jednání společnosti Čepro