Soud poslal Sazku do úpadku

Praha - Městský soud v Praze vyhlásil úpadek na loterijní společnost Sazka. Zároveň ustanovil insolvenčním správcem firmy Josefa Cupku a rozhodl o svolání schůze věřitelů na 26. května. Soud zatím nestanovil způsob řešení úpadku, má na to až tříměsíční lhůtu od rozhodnutí o úpadku, nejdříve může rozhodnout po schůzi věřitelů. Špatná situace Sazky tíživě doléhá i na největšího akcionáře firmy - Český svaz tělesné výchovy. Ten se stal podle vyjádření předsedy Českého tenisového svazu Iva Kaderky nedůvěryhodným partnerem pro stát.

Jan Tuna, mluvčí Sazky

„Zjištění úpadku Sazky je logický krok, který byl po podání vlastního insolvenčního návrhu očekáván.“

Soud uložil insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 10. května 2011 předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem přezkumného jednání. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dnes v 10:00 dopoledne. „Rychlé řešení vítáme. To, že soud dnešního dne rozhodl tak, jak rozhodl, svědčí o jednom: I on si je vědom, že jakékoliv prodlužování oné agónie by loterijní činnosti způsobil další větší potíže,“ reagoval na rozhodnutí soudů místopředseda představenstva Sazky Roman Ječmínek.

Video Sazka v úpadku
video

Sazka v úpadku

Sazka v úpadku

29.3.2011

Rozhovor s Ivem Kaderkou

Rozhovor s Romanem Ječmínkem

Rozhovor s Karlem Koryntou a Michalem Žižlavským

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak mají učinit do 30 dnů. Soud upozornil, že k později podaným přihláškám insolvenční správce nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu.

Sazka: konkurz, nebo reorganizace?

Ve čvrtek 26. května mají věřitelé rozhodnout o tom, zda bude ve funkci pokračovat prozatímní věřitelský výbor i dosavadní insolvenční správce, a především pak mají rozhodnout o způsobu řešení úpadku. V případě právnické osoby připadají v úvahu dvě možnosti řešení po vyhlášení úpadku - konkurz, nebo reorganizace. Konkurz by nejspíše znamenal konec Sazky jako takové, je při něm totiž zpeněžen veškerý majetek dlužníka a výtěžek si následně rozdělí věřitelé. V případě Sazky se ale hovoří spíše o možnosti, že soud povolí reorganizaci firmy.

Reorganizaci může provádět management firmy nebo sami věřitelé. Někteří představitelé Sazky v čele s generálním ředitelem Alešem Hušákem doufají, že dostanou možnost provést nezbytné změny ve společnosti sami. Podle Ječmínka to však není příliš pravděpodobné, i když Hušák zcela jistě svůj reorganizační návrh předloží. Musel by pro něj ale najít podporu věřitelů, kteří drží v hodnotovém vyjádření alespoň polovinu pohledávek za Sazkou.

„Největší roli budou sehrávat nejvýznamnější věřitelé a samozřejmě i současní akcionáři. Pan doktor Hušák bude možná mluvit za hlavního akcionáře, ale bezpochyby těch, kteří mu dají mandát, aby mluvil za ně, ze zbývajících akcionářů bude minimum,“ uvedl Ječmínek v rozhovoru pro ČT24.

Nebojte se sázet, Sazce tím pomůžete

Sama společnost nicméně uvedla, že nadále funguje, přijímá sázky i vyplácí výhry. „Je potřeba zdůraznit, že činnost loterijní společnosti i po tomto kroku nadále běží, jsou přijímány sázky a vypláceny výhry. Zároveň probíhají jednání s partnery,“ upozornil tiskový mluvčí Sazky Jan Tuna.

Pro zachování běžné činnosti české loterijní jedničky je i insolvenční správce. „V zájmu všech nyní je to, aby společnost pokračovala v loterijní činnosti, protože jinak je jen souborem movitých a nemovitých věcí a značky,“ zdůraznil Cupka.

Jenže ani běžná činnost, která by navzdory úpadku i insolvenčnímu řízení, ve kterém se Sazka od ledna nachází, měla běžet bez problémů, zas tak bez problémů není. Mnoho trafik, ve kterých mohli lidé zkusit štěstí a bojovat o nemalé peněžní sumy, své terminály dnes raději vypnulo, jiné zase vyplácejí jen minimální výhry, protože se i míň sází. V ČT ale dál losování loterií Sazky běží - potápějící se společnost jí totiž zatím žádné peníze nedluží.

Sazka dál dluží rekordní jackpot

0„Pokud se bavíme o 103milionovém jackpotu, já mám informace od naší kontroly, že tam byly zaplaceny dvě splátky do 500 tisíc, takže to zdaleka není 103 milionů a lhůta splatnosti už proběhla. Obávám se, že další lhůty budou naskakovat a výherců, kteří budou nevyplacení, bude přibývat. Čas hraje v neprospěch společnosti,“ varoval ředitel Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Karel Korynta.

Sazka se nadále podle Tuny snaží obnovit spolupráci s mobilními operátory. Intenzivně s nimi jedná o rychlém znovuzpuštění služby dobíjení mobilních telefonů na terminálech loterijní společnosti.

Kaderka: Problémy Sazky lámou vaz i ČSTV

Současná situace Sazky má podle předsedy Českého tenisového svazu Kaderky zhoubný vliv i na Český svaz tělesné výchovy, který je majoritním akcionářem firmy. „Dopadli jsme, jak jsme dopadli, a mezitím jsme ztratili i všechny státní peníze. ČSTV už není partnerem pro stát. Stát se odmítá bavit s ČSTV,“ řekl ČT24 Kaderka, který před časem založil konkurenční asociaci sportovních svazů. Ta už nyní podle něj má zajištěny státní dotace, jež mají usnadnit fungování českého sportu.

Podle informací insolvenčního rejstříku dlužila Sazka k 10. březnu 26 různým věřitelům 1,37 miliardy korun po lhůtě splatnosti. Vedení Sazky chtělo peníze získat od společnosti Gladiolus ovládané investiční skupinou Penta a společností E-Invest podnikatele Martina Ulčáka. Smlouvu, na jejímž základě měla firma Sazce půjčit 2,5 miliardy, ale smetl ze stolu insolvenční správce. Podle dostupných informací totiž na jejím základě nebylo jasné, jak by Sazka, která za úvěr měla ručit celým svým majetkem, celou částku splatila.

Josef Cupka
Josef Cupka
Více fotek
  • Josef Cupka zdroj: www.ak-cupka.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2339/233863.jpg
  • Peníze autor: Viktor Chlad, zdroj: ISIFA/Lidové noviny http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2225/222481.jpg