ČR může dávat povolenky elektrárnám zdarma do roku 2019

Brusel - Česká republika může spolu s dalšími devíti státy Evropské unie až do roku 2019 dávat elektrárnám omezené množství povolenek zdarma. Stanovisko dnes potvrdila Evropská komise (EK), která současně určila pravidla pro přidělování bezplatných povolenek v energetickém sektoru. Firmy z odvětví energetiky v EU kromě deseti zemí, které si vymohly dočasnou výjimku, budou muset v podstatě všechny povolenky kupovat.

Kromě Česka získaly výjimku Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Kypr, Malta, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Každá povolenka představuje právo vypustit do ovzduší tunu oxidu uhličitého (CO2). Současně komisaři schválili pravidla, jak při poskytování povolenek postupovat. Zmiňovaná desítka zemí musí do konce září poslat komisi žádost, ve které popíše, za jakých podmínek elektrárny povolenky dostanou. Komise ji pak bude posuzovat a může část nebo i celou tuto žádost odmítnout.

„Protože by takováto žádost představovala odchylku od obecného pravidla, že počínaje rokem 2013 musí odvětví energetiky všechny své povolenky kupovat, a to buď v dražbách, nebo na sekundárním trhu, musí komise zajistit, aby tato výjimka neohrožovala celkové cíle směrnice o systému pro obchodování s emisemi a aby byla slučitelná s pravidly pro přidělování státní podpory EU nebo s pravidly vnitřního trhu EU,“ uvedla komise.

EK zároveň doplnila, že pokud některá země bude dávat povolenky zdarma, sníží se jí příjmy z dražeb. Bezplatně přidělované povolenky by totiž měly být vyčleněny z počtu povolenek, které země získá k vydražení.