Sociální dávky pro matky samoživitelky

Praha - Stát sice od 1. ledna 2011 ztížil pobírání některých sociálních dávek, například sociálního příplatku nebo plné výše podpory v nezaměstnanosti, některé výhody ale zůstaly zachovány. Český sociální systém i nadále myslí třeba na matky, které se bez pomoci otce starají o své nezaopatřené děti. Zkrátka nepřijdou ani mladí studenti, kteří chtějí finanční situaci své rodiny zlepšit třeba tím, že si o letních prázdninách chtějí přivydělat.

V případě matky samoživitelky je rozhodující, zda je otec dítěte zapsán v rodném listě, my se dnes budeme zabývat tou situací, kdy tomu tak není. U takových matek je důležité, s kým mají společnou domácnost. Mohou žít se svými rodiči, pak se samozřejmě započítávají do okruhu osob pro nárok na dávky s nimi. Pokud žijí samy, pak je z hlediska vzniku nároku na dávku situace snadnější.

Matka samoživitelka by rozhodně měla (kromě případného rodičovského příspěvku) požádat o příspěvek na dítě. Stejně tak by neměla – pokud bydlí sama s dítětem – vynechat podání žádosti o příspěvek na bydlení. Je-li dítě v nějakém stupni postižení, existuje v českém sociálním systému příspěvek na péči o postižené. Paralelně s dávkami sociální podpory určitě doporučuji obrátit se na pověřený úřad s dotazem na dávky vyplácené ze systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc). Zde rozhoduje více faktorů, nejen příjem (například výše majetku), záleží na posouzení aktuální situace dotyčným obecním pracovníkem.

Brigáda se vyplatí

Matky samoživitelky ale nepečují jen o novorozeňata. Mnohdy se starají také o děti, které už mohou vzhledem ke svému věku využít letních prázdnin a vylepšit příjem napjatého rodinného rozpočtu brigádou. Z toho ale může pramenit otázka, zda se případný výdělek dítěte na brigádě započítává do příjmů, které jsou rozhodné pro výpočet oprávněnosti zisku sociální dávky.

Standardně především platí, že dítě může na brigádu po dovršení 15 let, kdy je již částečně právně odpovědné za své jednání a na základě svého občanského průkazu může uzavřít potřebnou dohodu. U brigád a vztahu k sociálním dávkám rodiny platí, že stát snahu dítěte o přivýdělek netrestá. Dočasný výdělek studujícího dítěte se nezapočítává do příjmů rozhodných pro příspěvek na bydlení, ani nemá vliv na žádnou další sociální dávku.

Brigádníci dokonce získají další výhody ve chvíli, kdy ukončí studium (například na střední škole). V tu chvíli se mnohdy čerství absolventi alespoň na čas stávají nezaměstnanými a podle zákona nemají automaticky nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože často nesplňují podmínku potřebné doby pojištění. Pokud ale za poslední tři roky student byl účasten po dobu alespoň 12 měsíců pojištění (práce při studiu), vzniká mu na podporu nárok.