Raiffeisenbank loni klesl čistý zisk na 1,82 miliardy korun

Praha – Loni se Raiffeisenbank příliš nedařilo. Vykázala totiž čistý zisk ve výši 1,82 miliardy korun, což je v meziročním srovnání pokles o více než osm procent. Za nižším výsledkem stojí především vyšší tvorba opravných položek u domácností. Všem tuzemským bankám loni podle údajů České národní banky klesl souhrnný čistý zisk o sedm procent na 55,7 miliardy korun.

Na poplatcích banka vydělala 1,9 miliardy korun

Celkem aktiva banky meziročně klesla o necelá čtyři procenta na 186,3 miliardy korun. Banka meziročně poskytla o necelých sedm procent úvěrů více a jejich hodnota tak vzrostla na 152,7 miliardy korun. Objem vkladů klesl o 3,2 procenta na 125,9 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy banka meziročně zvýšila o osminu na 7,05 miliardy korun. Příjmy z poplatků, které tvoří pětinu celkových příjmů banky, vzrostly na 1,91 miliardy korun.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek vzrostly bance o 28 procent na 2,4 miliardy korun. „Ve firemním sektoru pozorujeme stabilizaci díky ekonomickému oživení, naopak stále vysoká nezaměstnanost i nadále způsobuje nárůst nesplácených úvěrů domácností,“ uvedla banka.

Vlastní jmění banky meziročně vzrostlo o 800 milionů korun na 14 miliard. Kapitálová přiměřenost banky byla na 10,5 procenta.


Majoritním akcionářem Raiffeisenbank je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG, která vznikla v říjnu 2010 spojením Raiffeisen International a části RZB. Nově vytvořený subjekt loni vykázal konsolidovaný čistý zisk 1,1 miliardy eur (asi 27 miliardy korun).