ČR prohrála u soudu EU stamilionový spor s komisí

Brusel/Lucemburk - Česká republika u unijního soudu prohrála spor s Evropskou komisí o náhrady za nesprávné využívání předvstupních fondů. V minulosti žádal Brusel po Praze, aby mu do rozpočtu EU vrátila zhruba deset milionů eur, ČR tak však neučinila. Soud dal zapravdu komisi. Proti dnešnímu rozhodnutí soudu sídlícího v Lucemburku je možné se do dvou měsíců odvolat. České ministerstvo financí se o dalším postupu rozhodne po prostudování dnešního rozsudku.

Spor týkající se peněz z fondů před vstupem ČR do EU se táhne už delší dobu. Brusel chtěl po Praze vrátit do unijního rozpočtu zhruba 9,4 milionu eur (227 milionů korun). Komise přišla na to, že v některých případech nebyly peníze z předvstupního fondu Phare čerpány v souladu s unijními pravidly.

Ovšem Česko peníze do unie nevrátilo. Komise proto následně z plánovaných plateb pro Česko odebrala přibližně 10,8 milionu eur (261 milionů korun). Praha to ale napadla u tribunálu, který dal dnes komisi zapravdu. Česko se žalobou domáhalo zrušení rozhodnutí Evropské komise, kterým jednostranně započetla svoji pohledávku z obrátkových fondů Phare proti platbě ve prospěch ČR z Evropského sociálního fondu. ČR s tím nesouhlasila a požadovala zrušení tohoto rozhodnutí.

Video Komentář Veroniky Ondráčkové
video

Komentář Veroniky Ondráčkové

Česku nebyl jasný rozsah aplikace pravidel unijního práva

Podle ministerstva financí nebylo podstatou sporu posouzení řádného využití prostředků Phare ze strany ČR, ale určení procesních podmínek provedení jednostranného zápočtu pohledávky komise vůči ČR, jak uvedl mluvčí ministerstva Jakob: „Žaloba tak směřovala k vyjasnění rozsahu aplikace pravidel unijního práva na vztahy, zejména finanční, mezi členskými státy a komisí.“

Tribunál nezrušil napadené rozhodnutí zejména z obavy, že by mohly být zpochybněny určení a rozsah aplikace pravidel unijního práva na finanční vztahy mezi členskými státy a komisí. „Tribunál svým rozsudkem současně potvrdil velmi restriktivní výklad podmínek o přistoupení ČR k EU,“ dodal Jakob s tím, že o dalším postupu ministerstva rozhodne po prostudování rozsudku.

Z fondu Phare byly financovány různé projekty. Peníze měly sloužit k překlenutí hospodářských a politických rozdílů mezi západoevropskými státy EU a budoucími členy bloku ze střední a východní Evropy.