Za Sazkou míří další pohledávka za 8,1 miliardy

Praha - V pořadí již třetí více než osmimiliardovou pohledávku za loterijní společností Sazka eviduje Městský soud v Praze. Nyní však pohledávku přihlásila lichtenštejnská společnost Oldeira Anstalt a její výše činí opět 8,128 miliardy korun, je tedy identická s výší pohledávky Občanského sdružení Zelený ostrov (OSZO) a kyperské Alfa Capital Holdings. Mluvčí soudu Martina Lhotáková přiblížila, že dosavadní výše přihlášených pohledávek za Sazkou již převyšuje 40 miliard korun.

Pohledávku přihlašuje věřitel Oldeira Anstalt jako podmíněnou a za důvod jejího vzniku udává smlouvu o postoupení pohledávky uzavřenou s občanským sdružením Zelený ostrov (OSZO) z 21. dubna 2011. Lhotáková dodala, že soud se dnes sice v maximální možné míře přiblíží definitivním číslům součtu pohledávek, nicméně co se týká celkové výše pohledávek, zatím neposkytne absolutní sumu. Důvodem je mimo jiné to, že někteří věřitelé svou pohledávku nevyčíslili, tudíž k tomu budou vyzváni insolvenčním správcem až následně.

V minulých dnech zapsal soud mimo jiné přihlášku pohledávky věřitele Alfa Capital Holdings Ltd, jejíž výše byla identická s pohledávkou OSZO a činila rovněž 8,128 miliardy korun. I Alfa Capital Holdings přihlásil pohledávku jako podmíněnou a jako důvod jejího přihlášení uvedl smlouvu o postoupení pohledávky uzavřenou s Občanským sdružením Zelený ostrov. To ji ovšem podalo také, což však jeho akcionáři zpochybnili.

O platnosti řady pohledávek rozhodnou až soudy

Až soudy zřejmě rozhodnou o platnosti řady pohledávek. Seznam všech pohledávek předá soud insolvenčnímu správci Josefu Cupkovi, který je rozdělí na sporné a nesporné a jejich soupis by měl předložit 15 dní před prvním zasedáním věřitelského výboru, tedy 11. května. Přihlášení pohledávek z dluhopisů je důležité proto, že při první schůzi věřitelů 26. května bude mít největší slovo věřitel s největším procentem pohledávek. Zatímco proti nesporným pohledávkám není odvolání, u sporných se může spustit takzvané incidenční řízení. Pokud by se při něm ukázalo, že pohledávka není oprávněná, bude muset majitel pohledávky požadovanou sumu do majetkové podstaty doplatit.

Sazka je v úpadku od konce března. Do insolvence se dostala kvůli problémům se splácením výstavby O2 areny. Soud způsob řešení situace firmy dosud nestanovil, zatím se předpokládá, že povolí reorganizaci. Společnost by tak nadále fungovala podle soudem schváleného plánu, na jehož vypracování se obvykle podílejí věřitelé, dlužník a insolvenční správce. Městský soud v Praze dnes uložil správci, aby mu předložil do 18. května zprávu o hospodářské situaci firmy.

Soudní spisy
Soudní spisy