V Sazce zasahovala policie, kvůli „Hušákovým“ obrazům

Praha – V budově Sazky dnes zasahovala policie, která tak činila na podnět insolvenčního správce firmy Josefa Cupky. Policisté přišli zajistit předměty, které se snažili údajně odnést lidé pověření bývalým ředitelem Sazky Alešem Hušákem. „Mělo dojít ke stěhování některých věcí ze společnosti, se kterými (Cupka) nesouhlasil,“ uvedla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. V době, kdy policie dorazila na místo, byl již spor vyřešen. Podle Aleše Hušáka, kterého Cupka odvolal v úterý z funkce generálního ředitele Sazky, byly předmětem sporu jeho soukromé věci a dnešní události jsou součástí diskreditační kampaně proti jeho osobě.

V budově Sazky zasahovala policie

Zaměstnanci Sazky pověření Hušákem se pokusili z budovy odnést předměty, u kterých nebylo možné prokázat, jestli se jedná o jeho osobní věci. Bývalý šéf Sazky navíc porušil gentlemanskou dohodu, když slíbil, že veškeré, tedy i osobní věci, které si bude ze Sazky odnášet, budou řádně zaprotokolovány.

Video Reportáž Zuzany Luňákové
video

Reportáž Zuzany Luňákové

Aleš Hušák, bývalý šéf Sazky:

„Po dohodě s Cupkou dnes zaměstnanci dceřiné společnosti Sazky měli odstěhovat moje soukromé věci z mé kanceláře ve společnosti. U všeho byl pověřený pracovník odboru správy majetku Sazky, který potvrdil, že jde o věci v mém osobním vlastnictví. Vůz s těmito věcmi neopustil budovu Sazky, a Cupkovi lidé přivolali policii. Sám se přitom nenacházím v budově Sazky, ale na Moravě. Je jasné, že vše je součástí sílící diskreditační kampaně proti mé osobě.“

„Vzhledem k tomu, že měl insolvenční správce Sazky Cupka důvodné podezření, že je nakládáno s hodnotnými předměty, které jsou součástí majetkové podstaty Sazky, učinil veškeré kroky k zajištění ochrany majetku společnosti a povolal proto do sídla firmy i Policii ČR,“ prohlásila Cupkova mluvčí Lenka Tichá.

Podle informací ČT se mělo jednat hlavně o vzácné obrazy. Krátce před čvrtou hodinou pak byla přivolána policie, neboť nebyl jasný jejich původ. Na místo dorazila tři policejní auta a situaci uklidnila.

Podle Tiché se bez vědomí správce či jiného člena jeho týmu pokusil Hušák z budovy společnosti odvézt více než stovku uměleckých děl a dalších věcí. Zaměstnanci Sazky, kteří byli údajně pověřeni Hušákem, aby věci z budovy odvezli, nebyli schopni jakkoliv prokázat, že jde o jeho soukromý majetek. Bylo tedy povinností insolvenčního správce zamezit takovému kroku až do dalšího vyjasnění, podotkla Cupkova mluvčí.

Hušák by mohl přijít i o mzdy z předchozích let

Nejen o odchodné, ale za určitých okolností také o mzdy z předchozích let by mohl přijít bývalý šéf Sazky Aleš Hušák. Podle Jana Procházky z advokátní kanceláře Ambruz & Dark by se tak stalo v případě, že by šlo o souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem na pozici generálního ředitele.

Jan Procházka, advokátní kancelář Ambruz & Dark:

„Souběh funkcí totiž má podle řady rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za následek neexistenci pracovního poměru. Insolvenční správce by tak za určitých okolností mohl žádat po Hušákovi i vrácení veškerých mzdových a dalších plnění poskytnutých v uplynulých třech letech v souvislosti s neexistujícím pracovním poměrem.“

Z funkce generálního ředitele Sazky odvolal Hušáka v úterý insolvenční správce Sazky Josef Cupka. Je možné, že Hušák, který nadále zůstává předsedou představenstva, nedostane ani žádné odstupné. V případě odchodu z loterijní firmy by přitom mohl dostat odstupné v řádech desítek milionů korun, uvádí Hospodářské noviny.

„Souběhem funkcí se právě zabývá tým právníků. Případné protiprávní aspekty smluv pana doktora Hušáka jsou v současné době jednou z hlavních linií, kterou právní tým insolvenčního správce řeší,“ uvedla Tichá.

Právní moc konkurzu podle Hušáka stále nenastala a odvolání proti ní bude s největší pravděpodobností podáno dnes. Insolvenční správce Hušákovi také omezil většinu nadstandardních požitků, které vyplývají z jeho manažerské a pracovní smlouvy. Hušák je už jediným členem statutárního orgánu, který přestal být od minulého týdne usnášeníschopný. Většina pravomocí představenstva i generálního ředitele od 30. května přešla právě na Cupku.

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z prosince 2010 není souběh funkcí možný. Podobná judikatura v Česku existuje od roku 1993, ale soud ji poprvé použil i na nemocenské či důchodové pojištění. Podle něj nelze působit ve společnosti jako statutární orgán a tytéž činnosti vykonávat na základě pracovního poměru. Tato praxe však funguje v mnoha českých firmách.

Policie
Policie
Více fotek
  • Policie autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2530/252922.jpg
  • Josef Cupka autor: Vondrouš Roman, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2597/259631.jpg