Stávka? Ministr dopravy počítá se škodou 220 milionů

Praha - Škody celodenní čtvrteční stávky v dopravě se nebudou příliš lišit od škod, které by přinesla pondělní stávka dvanáctihodinová. V České televizi to uvedl ministr dopravy Radek Šmerda. Jeho resort počítá s výpadkem 20 milionů za výběr elektronického mýtného a škodou 197 milionů pro společnosti České dráhy a ČD Cargo a pro Správu železniční dopravní cesty.

„Částka 197 milionů se skládala například z výpadku poplatku za užívání dráhy, ze ztráty tržeb, z personálních nákladů a podobně. V případě čtyřiadvacetihodinové stávky by ta částka byla pravděpodobně identická jako ta pondělní,“ uvedl Šmerda.

Ministr dopravy se také zítra setká s odboráři, aby s nimi vyjednal okolnosti čtvrtečního zastavení provozu. „Budeme dolaďovat přesné podmínky průběhu této stávky tak, aby škody na majetku nebo škody vůči třetím osobám byly co nejmenší,“ řekl Šmerda.

Video Rozhovor s Davidem Markem
video

Rozhovor s Davidem Markem

Rozhovor s Davidem Markem

S24 - 13.06.11

Rozhovor s Radkem Šmerdou a Alešem Gerlochem

„Budeme se snažit zajistit aspoň minimální funkčnost dráhy, protože to není jenom o provozu, ale i o bezpečnosti. Dohoda, která byla uzavřená na pondělí, garantovala, že odbory umožní vyjet mezinárodním vlakům i během stávky,“ dodal ministr s tím, že totéž se bude snažit vyjednat i pro stávku, která proběhne 16. června.

Marek: Doprava denně vytvoří 1,5 miliardy korun

Podle ekonomů je evidentní, že 24hodinová stávka postihne hospodářství výrazněji než stávka dvanáctihodinová (taková měla proběhnout dnes) a nejvíce se promítne do dopravy a průmyslu. Přesné finanční vyčíslení stávky podle analytika Patria Finance Davida Marka dnes ovšem není možné nabídnout.

„Nikdo není schopen říci přesné číslo. Lze uvést alespoň několik údajů, ze kterých si lze vytvořit alespoň představu, v jakých řádech se mohou náklady způsobené stávkou pohybovat,“ konstatoval Marek. „Pokud bychom vzali v potaz, jakou hrubou přidanou hodnotu vytvoří doprava za jeden pracovní den, dojdeme k číslu 1,5 miliardy korun,“ dodal ekonom. Takovou škodu by však stávka přinesla pouze v případě, že by se zastavila veškerá doprava v zemi, k čemuž ale ve čtvrtek nedojde.

Podle Gerlocha soud nerozhodoval správně

Odborářská stávka měla původně trvat od 3:00 do 16:00. Odboráři tak chtěli protestovat proti návrhu zdravotnické, důchodové i daňové reformy. Žádají po vládě, aby reformní zákony stáhla a přepracovala je. Premiér Petr Nečas po vyhlášení stávky řekl, že ustoupení od reforem nepřichází v úvahu, v sobotu pražský městský soud stávku předběžným opatřením zakázal.

Podle děkana pražské právnické fakulty Aleše Gerlocha ovšem soud nepostupoval správně. „Podle mě městský soud použil nesprávný zákon o kolektivním vyjednávání na případ, na který nedopadá. Analogii lze uplatňovat ve prospěch některých práv, a nikoli v jejich neprospěch,“ uvedl Gerloch. „U nás je problém, že soudy nejsou schopny úplně aplikovat ústavní normy a principy. Mé argumentaci svědčí i to, že vláda přijala usnesení o urychlené úpravě práva na stávku mimo kolektivní vyjednávání zákona, čili si je sama vědoma toho, že je tady mezera v zákoně.“