Zvyšování cen potravin znamená horší stravování lidí

Londýn - Stravovací zvyklosti se v mnoha zemích změnily kvůli zvýšení cen potravin a pro hodně lidí k horšímu. Vyplývá to z průzkumu, který podle agentury AFP provedla britská nevládní organizace Oxfam. Své stravování podle výsledků průzkumu změnila v posledních dvou letech více než polovina dotázaných (53 procent). Zhruba 39 procent respondentů to zdůvodnilo ekonomickými důvody, přičemž 20 procent dotázaných uvedlo jako důvod zdražení potravin. Kolem 33 procent uvedlo zdravotní důvody.

Tato tendence je velmi silná v chudých zemích jako Keňa (60 procent) či Guatemala (29 procent), ale je významná i v rozvinutých státech jako Austrálie (24 procent), Španělsko (20 procent), Británie (19 procent) a Spojené státy (17 procent). „Naše stravování se rychle mění, přičemž pro mnohé lidi se mění k horšímu, množstvím či kvalitou,“ uvedli autoři ankety, při které oslovili 16 421 obyvatel v 17 zemích od začátku dubna do konce května.

Dobročinná organizace Oxfam vyzvala vedoucí představitele světa, aby zajistili lepší stravování obyvatelstva, například regulací trhu se základními potravinami, ochranou zemědělské půdy před znečištěním a pomocí při řešení důsledků klimatických změn v této oblasti. Oxfam patří k největším a nejrespektovanějším britským dobročinným organizacím. Působí v 98 zemích světa a zaměřuje se na odstraňování chudoby a hladu.

Organizace minulý měsíc upozornila, že ceny základních potravin se v příštích 20 letech více než zdvojnásobí, pokud světoví politici nepodniknou naléhavé kroky ke zvrácení tohoto trendu. Za hlavní příčinu zvyšování cen základních potravin označila změnu klimatu. K té prý přispívá vyčerpávání přírodních zdrojů, růst populace a pěstování plodin na biopaliva.