Biopaliva by měla brzy začít pohánět i letadla

Brusel – Jaká je budoucnost pohonů pro letadla? V poslední době se velice diskutuje o biopalivech a do hledáčku si je vzala i Evropská komise. Ta se dohodla s Evropskými aerolinkami a producenty biopaliva, že biopaliva budou opravdu pohánět letadla. Chtějí totiž snížit znečištění ze spalování pohonných hmot. Dohoda však přichází v době, kdy sílí hlasy zpochybňující ekologický přínos biopaliv.

Ačkoliv rozhodnutí o využívání biopaliv v letecké dopravě přichází s cílem snížit emise škodlivých plynů, Světová banka nebo Světová obchodní organizace na začátku měsíce vyzvaly jednotlivé národní vlády, aby zrušily své plány na podporu biopaliv. V důsledku pěstování plodin určených pro jejich výrobu totiž stoupají světové ceny potravin.

Velké letecké společnosti proto slíbily, že se zaměří na zdroje, které považují za udržitelné. Lufthansa tak například chce k výrobě bionafty použít příměs dávivce, americká společnost Honeywell lničku. Příměs z mořských řas by měla být výhodná tím, že k pěstování není potřeba žádná orná půda nebo pitná voda. Britské aerolinie pak plánují už od roku 2015 plnit nádrže letadel palivem s příměsí z odpadků.

Video Letadla budou poháněna biopalivem
video

Letadla budou poháněna biopalivem