Glencore může koupit aktiva Setuzy

Brno - Švýcarská firma Glencore International dostala zelenou k nákupu aktiv zkrachovalé ústecké firmy Setuza. Získala totiž povolení od antimonopolního úřadu. Transakce nebude znamenat narušení hospodářské soutěže, jak uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj. Rozhodnutí je pravomocné. Převzetí Setuzy švýcarským komoditním gigantem chce zabránit Via Chem Group, který skupinu Setuza ovládal. Ochranné známky si zase nárokuje konkurzní správkyně původní Setuzy Vladimíra Jechová Vápeníková.

Konkrétně má Glencore získat majetek firem Lisovna Ústí nad Labem (lisovna a plnírna oleje), Borsay (rafinerie oleje) a STZ Development (budovy). Švýcarské firmě budou patřit i ochranné známky společnosti Lukana Oil. Provozovatel Setuzy, společnost STZ, loni spadla do konkurzu. Ze Setuzy zbylo jen několik provozů, pokračuje v ní například výroba stolních olejů, biopaliv a pracích prášků.

Ovšem vlastnictví známek je spornou otázkou. Do majetkové podstaty je před časem zahrnula správkyně prvního ze dvou konkurzů, do nichž Setuza spadla. Z konkurzu tehdy vzešla společnost STZ, očištěná od dluhů a některých méně rentabilních aktiv. „Známky jsou do majetku původní Setuzy skutečně zahrnuté a jejich vlastnictví bude potřeba vyřešit s námi,“ prohlásila Jechová Vápeníková.

0Mezi známky Setuzy patří například legendární Mýdlo s jelenem, tuky Ceres a další výrobky. Většinu tradičních výrobků začala továrna vyrábět na počátku 20. století, kdy ji vlastnil německý továrník Johann Schicht. Přežily i éru socialismu a jejich hodnota se odhaduje řádově na desítky až stovky milionů korun.

Firma Calpit Consultants Corp., akcionář Via Chemu, podal na určení neplatnosti smlouvy o převodu Setuzy žalobu, jelikož prodej aktiv Setuzy neschválila valná hromada Via Chem Group. Firma již dříve uvedla, že pokud ÚOHS spojení firem povolí, je připravena požádat soud, aby Setuze zakázal nakládat s majetkem.

Antimonopolní úřad musel podle Rafaje řešit ve správním řízení několik námitek, které upozorňovaly na neplatnost některých právních úkonů, na nichž je převod majetkového souboru založen: „ÚOHS však tuto problematiku řešit nemůže, neboť posuzuje pouze soulad zamýšleného spojení se soutěžními principy, nikoliv zákonnost právních úkonů zakládajících fúzi. Jejich platnost může posoudit pouze příslušný soud.“