Fuksa chce prověřit tendry Lesů ČR kvůli podezření z manipulací

Praha - Ministerstvo zemědělství prošetří tendry státního podniku Lesy ČR, jejichž vítězové odmítnou podepsat smlouvu. Chce tak zabránit možnému vytváření kartelů a spekulacím. Pokud na některé ze 117 územních jednotek vznikne podezření z manipulace, bude tato soutěž zrušena. Informoval o tom dnes ministr zemědělství Ivan Fuksa. Resort tak reaguje na zjištění české pobočky protikorupční organizace Transparency International, podle které výsledky tendrů LČR na těžbu a další lesnické práce v letošním roce vyvolávají silné podezření z existence kartelu některých lesnických firem.

Lesy ČR sotva stihly s lesnickými firmami uzavřít chybějící smlouvy na lesní práce na letošní rok, a už se na kontrakty zaměří kontrola z ministerstva. Smlouvy se státním podnikem, který obhospodařuje zhruba polovinu lesů na území České republiky, podepsala totiž jen třetina vítězů tendrů, zhruba další třetina kontraktů byla podepsána z druhého místa a další třetina z třetího místa. Stát tak dosáhl menšího zisku, než očekával. Rozdíl by se podle Transparency International mohl pohybovat až v miliardách korun.

Podle České asociace podnikatelů v lesním hospodářství nelze vyloučit, že některé firmy se s dalšími subjekty dopředu dohodly, že po svém vítězství díky úmyslně podhodnocené ceně ze soutěže za určitou kompenzací odstoupí a zakázku druhé společnosti přenechají.

Vítězové smlouvy mnohdy neuzavřeli 

0Z výsledků tendrů pro rok 2011 vyplývá, že například společnost České dřevařské závody Praha, která vyhrála na 36 ze 108 území, na nichž se pro letošní rok soutěžilo, nakonec uzavřela smlouvy jen na osmi z nich. Nejúspěšnější tak nakonec byla společnost Less & Forest podnikatele Jana Mičánka, která uzavřela 28 kontraktů.


Fuksa dnes uvedl, že ministerstvo zemědělství přezkoumá každý případ, kdy na některé ze 117 územních jednotek odmítne vítěz podepsat smlouvu. „V případě podezření z manipulace bude tato soutěž zrušena. Tyto případy bude přezkoumávat komise, ve které bude zastoupena i Transparency International,“ uvedl Fuksa, podle kterého do druhého kola budou připuštěny všechny subjekty, které splní podmínky technické kvalifikace. „Chceme, aby soutěž byla poctivá. Chceme, aby tam byla široká nabídka,“ dodal.

Riziko obcházení omezení maximálního počtu získaných zakázek

Nebezpečí vzniku kartelů hrozí také podle údajů z nynějších tendrů na období od roku 2012, varuje Transparency International. Mezi uchazeči soutěžícími na všech 117 územních jednotkách je totiž několik firem patřících do jednoho holdingu. „Fakticky to znamená, že kapitálově propojené firmy tímto způsobem mohou obejít omezení v maximálním počtů vysoutěžených jednotek a zároveň stlačit vysoutěženou cenu v případech, že mezi vítěznými nabídkami budou pouze firmy kapitálově propojené,“ stojí ve zprávě Transparency International.

Společnost Lesy ČR
Společnost Lesy ČR

Organizace rovněž poukazuje na to, že celý systém obchodování se dřevem v LČR vykazuje tendenci ke vzniku oligopolu, kdy první desítka firem ovládá zhruba 80 procent trhu. Počet soutěžících v tendrech navíc každý rok klesá. Dlouhodobě také existuje poměrně velká personální provázanost, případně rotace mezi státním podnikem, soukromými firmami a státními institucemi.

Dnešní rozhodnutí ministra zemědělství Transparency International vítá. „Kartely budou velmi kontrolovány a budou velmi obtížné, tak si myslím, že firmy se tomu přizpůsobí a bude se jim dneska velmi těžko usínat s tím, co tady dnes padlo,“ prohlásil ředitel organizace David Ondráčka.

Tendry kritizují ekologové i zpracovatelé dřeva

Kromě Transparency International kritizují tendry také například ekologické Hnutí Duha a některé dřevozpracovatelské organizace. Mají obavu ze vzniku regionálních monopolů lesnických firem, které povedou k likvidaci menších podniků a živnostníků.

ČSSD: Prověřování tendrů je jen chabá záplata

0„Je to pouze záplatování, protože ty tendry velmi kritizuje odborná veřejnost. Je ohrožená regionální zaměstnanost, jsou ohroženy malé a střední regionální firmy, které se věnují všem činnostem v lese. To je něco, co mně nejen jako stínovému ministru zemědělství, ale samozřejmě i jednomu z hejtmanů vadí. Já jsem přesvědčen, že ministr Fuksa to dobře ví a hledá pouze zástupné argumenty, aby veřejnosti zdůvodnil, proč chce tendry dotáhnout do konce,“ prohlásil stínový ministr zemědělství ČSSD Michal Hašek.


Do mnohamiliardového tendru státního podniku Lesy ČR na lesní práce a prodej dřeva od roku 2012 se přihlásilo 66 subjektů. Je to o jeden méně, než bylo v soutěži pro rok 2011. Do tendru se přihlásily všechny významné firmy českého lesnictví v čele s Less & Forest a Wotan Forest. Do soutěže se však nepřihlásily České dřevařské závody Praha, které v tendru na letošní rok patřily k nejúspěšnějším.

Video Brifink ministerstva zemědělství
video

Brifink ministerstva zemědělství

Brifink ministerstva zemědělství

11.7.2011

Reportáž Zuzany Tvarůžkové

Rozhovor s Michalem Haškem