Daně a pojištění z výdělku z letní brigády

Praha - Prázdniny jsou v plném proudu, to znamená pro řadu studentů nejen čas odpočinku a zábavy, ale i čas letních brigád. Pojďme se tedy společně podívat, jaké jsou formy pracovně právních vztahů a na nich závisející způsoby zdanění a placení sociálního a zdravotního pojištění. Který typ smlouvy je pro studenty nejvýhodnější? A jak je to s daňovým přiznáním za prázdninové brigády?

Dohoda o provedení práce

Pro svou jednoduchost je oblíbenou formou pracovně právního vztahu dohoda o provedení práce (DPP). Na základě této dohody je možné v jedné organizaci odpracovat maximálně 150 hodin za rok. Nemělo by se jednat o souvislou a opakující se činnost. Jak z názvu vyplývá, jde o vykonání nějaké práce. Z výdělku na DPP se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. V rámci práce na dohodu o provedení práce mohou nastat dvě varianty:

  1. Pokud student nepodepíše Prohlášení k dani z příjmu fyzických osob (obvyklá situace u DPP vedle hlavního pracovního poměru), nelze u zaměstnavatele uplatnit slevu na poplatníka ani na studenta. Příjem do 5 000 korun měsíčně je v takovém případě zdaněn zaměstnavatelem konečnou srážkovou daní ve výši 15 procent. Tím je daňová povinnost splněna. Tuto daň již nelze zúčtovat v rámci případného daňového přiznání po skončení roku. Příjem nad 5 000 korun za měsíc je zdaněn zálohovou daní ve výši 15 procent. Pokud student podá daňové přiznání, uplatní slevu na poplatníka (za celý rok, nejen za měsíce kdy pracoval), slevu na studenta (nutné potvrzení o studiu) a sražené zálohy na dani, pravděpodobně v celé výši, získá zpět ve formě přeplatku na dani.
  2. V případě, že student prohlášení podepíše, je příjem bez ohledu na výši zdaněn zálohovou daní ve výši 15 procent. Za daný měsíc se uplatní v měsíční výši sleva na poplatníka a případně sleva na studenta. Pokud i po těchto slevách bude odvedena záloha na dani, je vhodné po skončení roku podat daňové přiznání, uplatnit slevy v maximální výši a daň získat zpět.
Brigáda
Zdroj: Isifa/Rex Features
Autor: West Coast Surfers

Dohoda o pracovní činnosti

Další možností je uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ). Z hlediska zdanění a placení sociálního a zdravotního pojištění jde o stejný případ jako uzavření řádného pracovního poměru. Způsob zdanění je závislý na tom, zda student u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani, či nikoliv. V závislosti na tom opět mohou nastat dvě varianty.

  1. Pokud student podepíše prohlášení, při výpočtu zálohy na daň ve výši 15 % bude uplatněna sleva na poplatníka a sleva na studenta (pokud student předloží potvrzení o studiu). To znamená, že student pravděpodobně nebude platit žádnou daň, a pokud přece, je možné zažádat o vrácení zaplacené daně při ročním zúčtování nebo při podání vlastního daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se platí (zaměstnanec i zaměstnavatel).
  2. Když student nepodepíše prohlášení a příjem v měsíci nepřesáhne 5 000 korun, zaměstnavatel srazí zálohu na daň s tím, že nebude uplatněna sleva na poplatníka ani na studenta. O zaplacenou daň je ale opět možné zažádat v rámci ročního zúčtování nebo podáním vlastního daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se až na výjimky platí. Pokud je příjem v měsíci menší než 5 000 korun, bude z příjmů vypočtena a odvedena srážková daň ve výši 15 procent. Tato daň je konečná, nepodléhá ročnímu zúčtování a nelze ji získat zpět. Sociální a zdravotní pojištění se platí.

Kdy se u DPČ neplatí sociální a zdravotní pojištění

Na závěr poznámka k placení pojištění u DPČ. Pokud měsíční příjem je do 2 000 korun, sociální pojištění se neplatí (zaměstnání malého rozsahu, maximálně 20 hodin týdně). Zdravotní pojištění se neplatí v případě, že se odvádí z jiného, souběžného příjmu, který je ve výši alespoň minimální mzdy nebo zdravotní pojištění za poplatníka platí stát (například studenti).