Kaufland dostal pokutu za zneužívání dodavatelů

Brno - Antimonopolní úřad uložil první sankci za zneužití zákona o významné tržní síle. Dostal ji Kaufland. Má zaplatit pokutu ve výši 13,628 milionu korun. Podle úřadu firma s nadpoloviční většinou svých dodavatelů dojednávala lhůty splatnosti delší než 30 dnů. Dopustila se také dalších deliktů. Rozhodnutí není dosud pravomocné. Firma se proti němu může odvolat k předsedovi antimonopolního úřadu.

Kromě nedodržení lhůty splatnosti, která je stanovena od loňského roku na 30 dnů, řešil úřad i poplatky za postoupení pohledávek a uplatňování skonta. Podle úřadu více než 95 procent firem, které Kauflandu dodávaly zemědělské a potravinářské produkty, mělo povinnost v případě postoupení pohledávky vůči Kauflandu třetím osobám hradit poplatek ve výši čtyř procent z hodnoty postoupené pohledávky.

„Řetězec Kaufland současně sjednával ustanovení o dodatečném skontu, na jehož základě požadoval v případě dřívějšího zaplacení faktury slevu, a to ve výši 0,5 procenta za každý započatý týden, o který byla faktura dříve uhrazena,“ uvedl místopředseda úřadu Hynek Brom.

Politici se přetahují o peníze.
Zdroj: ISFA/LN
Autor: Viktor Chlad

Při této kombinaci podmínek podle něj dodavatelé, kteří chtěli dostat své peníze před splatností faktur, byli nuceni volit, z důvodů zatížení poplatkem za postoupení pohledávky, ekonomicky méně výhodnou variantu skonta. Skonta i poplatky za převod pohledávek obchodní řetězec od svých dodavatelů podle zjištění antimonopolního úřadu skutečně inkasoval.

V případě poplatku za postoupení pohledávky a skonta se podle úřadu jednalo o soustavné uplatňování praktiky, která podřizovala dodavatele povinnostem, jež vytvářejí nerovnováhu mezi smluvními stranami, čímž byl porušen zákaz zneužití významné tržní síly.

Kaufland je nyní povinen odstranit ve svých smlouvách s dodavateli ustanovení o poplatku za postoupení pohledávky a dále uvést ustanovení o lhůtách splatnosti do souladu se zákonem o významné tržní síle. Nápravná opatření musí provést do 90 dnů od doby, kdy rozhodnutí nabude právní moci rozhodnutí.

Video Kaufland zaplatí ÚOHS
video

Kaufland zaplatí ÚOHS

Kaufland ještě neví, zda se odvolá

"Naše společnost dosud neobdržela oficiální a písemné rozhodnutí od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rádi bychom vyčkali s naším stanoviskem, než obdržíme rozsudek v plném rozsahu," informoval mluvčí hypermarketů Kaufland Michael Šperl.


Rozhodnutí antimonopolního úřadu nicméně přivítala potravinářská komora. „Tímto rozhodnutím potvrdil ÚOHS existenci pokřivených vztahů a nestandardních praktik v dodavatelsko-odběratelských vztazích, na které Potravinářská komora ČR soustavně poukazovala,“ uvedla mluvčí komory Dana Večeřová. Komora doufá, že úřad bude ve
své kontrolní činnosti v tomto směru i nadále pokračovat a tyto praktiky poškozující dodavatele z obchodních vztahů v budoucnu úplně vymizí.

Zákon o významné tržní síle, který Kaufland podle antimonopolního úřadu porušil, platí od února loňského roku. Řetězce podle něj nesmí platit zboží dodavatelům nejdéle do 30 dnů od dodání. Nesmějí také například prodávat zboží za nižší cenu, než za jakou ho koupily.