Česko přestane doplácet slovenské penze

Praha – Česko nebude akceptovat nové žádosti o dorovnání důchodu lidem, kteří v době existence Československa pracovali na Slovensku a kvůli tomu nyní pobírají menší penzi. Podle mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívové tak stát reaguje na postoj Soudního dvora Evropské unie, podle kterého by Česko mělo důchody doplácet i lidem, kteří nyní žijí na Slovensku. Evropský soud dorovnávání důchodů ponechal na rozhodnutí státu, avšak nedoporučil jej, neboť by v takovém případě ČR diskriminovala občany ostatních států sedmadvacítky, kteří v minulosti v Československu pracovali. Důchodcům, kteří již doplatky nyní inkasují, budou penzijní kompenzace dál poskytovány.

V tuzemsku se teď doplácí příspěvek těm Čechům, kteří v bývalém Československu odpracovali u našich východních sousedů minimálně 25 let. Teď žijí v Česku a podle slovenského výměru by měli být penzi nižší až o dva tisíce. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle svého mluvčího Pavla Gejdoše doplácí penzi několika tisícovkám lidí. Další desítky žádostí eviduje, už jim ale nevyhoví. Proto je prý zbytečné, aby lidé nyní o tyto kompenzace žádali.

Průměrný slovenský důchod dnes činí 360,66 eura, tedy 8 746 korun, zatímco český dosahuje 10 537 korun – rozdíl na jednoho penzistu činí 1 791 korun. Dorovnávání slovenských penzí by tak českou státní kasu zřejmě stálo několik miliard korun.

Problematiku dorovnání důchodů otevřel případ Češky Marie Landtové, která pracovala v době rozpadu federace na Slovensku, a dostala tak nižší slovenský důchod, proti kterému podala žalobu. Stejně tomu bylo i u 4 000 dalších Čechů, kterým Česko dosud důchod kompenzovalo.

Viktorie Plívová, mluvčí ministerstva:

„V souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora EU bylo ministerstvo práce a sociálních věcí nuceno zrušit dosavadní úpravu k dorovnávání nižších slovenských důchodů, neboť - ve světle uvedeného rozhodnutí - byla zjevně diskriminační.“


Po vstupu Česka do EU se proti této praxi postavil Nejvyšší správní soud (NSS) s tím, že poskytovat příspěvky jen Čechům nelze, protože to diskriminuje ostatní občany EU. NSS proto položil evropskému soudnímu dvoru dva předběžné dotazy týkající se této problematiky. Evropští soudci uvedli, že Česko může rozhodnout o dorovnání nižších důchodů ze Slovenska. Když je ale bude doplácet, mělo by stejně přistupovat i k lidem z ostatních států sedmadvacítky. Odstranit diskriminaci mezi Čechy a jinými euroobčany by ČR podle soudu mohla tak, že by přestala důchody dorovnávat všem.

Ministerstvo zdůvodnilo postup tím, že by doplácení slovenských penzí za práci v době Československa všem žadatelům z EU mohlo stát až 100 miliard korun ročně. „Takové navýšení důchodových nákladů by si vyžádalo výrazný zásah do státního rozpočtu a případně i zvýšení pojistného,“ doplnila Plívová. Proto Česko přistoupí k zastavení doplácení naoko i vzhledem k Čechům, ale pouze těm, kteří o něj prozatím nepožádali. Takovým osob však již moc není. I když tím formálně vyhoví evropským příkazům, případ „federálních důchodů“ nadále zůstává velmi nepřehledný. „Apelujeme hlavně na občany, aby vyčkali, nepodávali teď žádosti,“ řekl Gejdoš.

Video Reportáž Michaely Polákové
video

Reportáž Michaely Polákové

Reportáž Michaely Polákové

2507

Rozhovor s Jiřím Králem

Rozhovor s Viktorií Plívovou