Hospodářská komora podporuje nedostatkové profese

Praha - V Česku je málo svářečů, obráběčů, klempířů či zámečníků. Hospodářská komora pro ně a další nedostatkové profese proto připravila projekt, který umožňuje lidem složit kvalifikační zkoušky, i když se v oboru nevyučili a umí ho jen z praxe. Možnosti už využilo přes deset tisíc lidí.

Také zkušení odborníci z praxe potřebují doklad, že své řemeslo ovládají. Například Libor Putta je vyučený elektrikář, ale uplatnění nesehnal. Živí se teď jako instalatér, k čemuž však nemá patřičné vzdělání. V květnu proto začal s kvalifikačními zkouškami: „Určitě budu mít větší jistotu v práci, protože pomocných pracovníků je na trhu dost, ale chybí kvalifikovaní pracovníci.“

Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR

„Zkouška přinese certifikát, který bude stejně uznatelný, jako když si udělá střední školu, ale bude si ho moct udělat kdykoliv průběhu svého života.“ 


Nedostatek kvalifikovaných lidí trápí hlavně úzce specializované firmy, jak vysvětluje manažer portálu Spráce David Svatoš: „Řemeslo má zlaté dno, společnosti volají po řemeslných pozicích. Hodně těžko je obsazují. Letos i loni, řemeslníci jako truhláři, soustružníci, malíři, to je nedostatkové zboží.“

Řemeslníky vzdělávají, ověřují a kvalifikují samotní podnikatelé. Ti učí a zkouší přímo v provozu, ne v lavicích ani uměle vytvořených dílnách. U kvalifikačních zkoušek není důležité jak člověk znalosti získal, hlavní je, aby svůj obor uměl. 

Video Podpora řemesel
video

Podpora řemesel

„Projekt je financován z Evropských peněz a částečně ze státního rozpočtu a bude muset být trvale udržitelný, takže na něj bude navazovat samofinancování,“ přiblížil viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somr. Projekt by měl pomoct i odborným školám, které by se mohly lépe a pružněji přizpůsobit tomu, co přesně a které profese firmy potřebují.