Jak se zbavit otravných reklamních telefonátů a mailů?

Praha - Bez mobilního telefonu a e-mailu už si snad život ani nedovedeme představit. Přesto nás tyto moderní prostředky komunikace někdy pěkně otravují. Například když čekáme důležitý pracovní mail a nepřijde proto, že naše schránka je zahlcena barevnými reklamami na zboží, o které vůbec nestojíme. Nebo když nám třikrát v týdnu volá náš mobilní operátor, aby nám nabídnul lepší tarif. A když mu potřetí opakujeme, že o nabídky nemáme zájem a podobné telefonáty si rozhodně nepřejeme, zavolá klidně znovu. Tentokrát na služební mobil. Zeptali jsme se proto odborníků, jak je možné se proti podobným marketingovým akcím bránit.

„V případě e-mailů je to naprosto jednoznačné,“ uvedl advokát Pavel Nastis. „Zasílání obchodních sdělení e-mailem upravuje Zákon č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti,“ upřesnil. Podle tohoto zákona je zasílání obchodních sdělení možné pouze v případě, že zákazník dal předem k takovému využití svého elektronického kontaktu souhlas. „Obchodní sdělení musí být zasláno s platnou adresou, na kterou by adresát mohl zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány,“ doplnil Nastis.

Pokud by obchodník vaši žádost o zrušení zasílání reklamních nabídek nerespektoval, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle tohoto zákona totiž může úřad onomu urputnému zasilateli e-mailů udělit pokutu až do výše deseti milionů korun. Formulář pro podání stížnosti najdete na webových stránkách úřadu.

Práce na počítači
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Na otravné telefonáty si můžete stěžovat na telekomunikačním úřadě

U nevyžádáných telefonních hovorů je to s českými normami těžší. „U obtěžujících marketingových telefonátů je třeba důrazně projevit nezájem o další podobné nabídky. Pokud je telefonát monitorován, měl by volající respektovat rozhodnutí majitele telefonní linky,“ uvedla tisková mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová.

Pokud nebude takové odmítnutí respektováno a stejná společnost bude ve svém jednání pokračovat, je možné se obrátit se stížností na Český telekomunikační úřad, který je oprávněn takové jednání proti vůli účastníka, tedy majitele telefonu, postihnout.

„V případě, že není odmítnutí marketingových nabídek uvedeno v telefonním seznamu, vyslovený nebo písemný nesouhlas k ukončení marketingových telefonátů nestačí a podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty nebo jiných prostředků komunikace na dálku, lze takové jednání považovat  za agresivní obchodní praktiky (tj. porušení zákona o ochraně spotřebitele) a je možné se obrátit s podnětem ke kontrole na Českou obchodní inspekci,“ uvedla dále Fléglová.

Pokud majitele telefonu neobtěžuje pořád dokola jen a jen telefonní operátor, ale jedná se o jednotlivé marketingové nabídky od různých firem, pak je nejlepší radou asertivita, tj. odmítnout nechtěnou nabídku „s nadhledem“. Říct, že vám současná smlouva naprosto vyhovuje a nehodláte nic měnit, že právě smažíte řízky a nemáte na rozhovor a dotazník čas, případně se zeptat, kolik vás bude „ta supervýhodná“ nabídka stát. Prostě brát takový nevyžádaný hovor tak, jako když se vám dovolá někdo omylem.

Co na to operátoři?

Jak se bránit nechtěným telefonátům, jsme se oficiálně zeptali také tří největších mobilních operátorů působících na českém trhu. Na lince T-mobile nám pracovník zákaznického centra velmi ochotně vysvětlil, v čem může být problém. Podobné nabídkové akce prý totiž nejčastěji zajišťují externí marketingové společnosti, takže opravdu moc nepomůže, pokud jejímu zaměstnanci sdělíme, že si podobné telefonáty nepřejeme. To je třeba řešit přímo s konkrétním mobilním operátorem.

„Nejúčinnější je uvedení informace, že si účastník nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, ve veřejném telefonním seznamu. Příslušné označení v telefonním seznamu provede na vyžádání a zdarma každý poskytovatel služeb elektronických komunikací,“ doporučila mluvčí České obchodní inspekce.

Postup je podle všech oslovených operátorů velmi jednoduchý. Případný nesouhlas s marketingovými nabídkami stačí vyslovit prostřednictvím bezplatné zákaznické linky mobilního operátora. Je také možno využít internetových stránek společnosti nebo navštívit značkovou prodejnu. „Určitě je ale lepší tento požadavek oznámit prokazatelným způsobem,“ doporučil právník Občanského sdružení spotřebitelů TEST Jan Votočka. „Tedy nejlépe písemně, doporučeným dopisem s dodejkou,“ doplnil.

A rada na závěr? Pokud nechcete být obtěžováni reklamními telefonáty ani e-maily, myslete na to již při podpisu smlouvy. „Nejlepší je vždy prevence – tady například nesouhlasit s pasážemi obchodních podmínek, kde zákazník dopředu dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům,“ poradil Votočka.