České zemědělství je stále více závislé na dotacích

Praha – České zemědělství stále více žije z dotací. Na jednoho pracovníka v zemědělství přitéká z bruselské a ze státní kasy v úhrnu 260 tisíc korun za rok. Na čisté přidané hodnotě odvětví se dotace podílí zhruba 70 procenty, což snižuje konkurenceschopnost českých zemědělců. Základním pilířem rozdělování dotací jsou přímé platby rozdělované na hektar obhospodařované plochy, proto také v ČR roste význam rostlinné výroby, a tak v zemědělství podle Agrární komory stále ubývá pracovních míst.

„Česká republika patří mezi země s největšími podíly dotací a tím pádem i největší závislostí na dotacích,“ upozornil ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS). „Proto je český zemědělský sektor vždycky tak citlivý, když se mluví o dotacích a o určitých výkyvech, případně poklesech v dotacích,“ dodal.

Dotace nicméně podle Fuksy českému zemědělství pomáhají k ziskům. Za rok 2010 tento sektor české ekonomiky vydělal 6,2 miliardy korun, tedy zhruba 2,5krát víc než v roce 2009. „Je potřeba říci, že od roku našeho vstupu do Evropské unie zisk českého zemědělství jednoznačně roste. Předtím jsme byli v roce 2002, 2003 v minus více jak 2 miliardy korun,“ doplnil Fuksa.

Ivan Fuksa:

0„Celá evropská zemědělská politika je významně ovlivněna, a dokonce bych použil slovo pokřivena, dotacemi, nicméně podle pravidla – co je doma, to se počítá – naším zájmem je to, abychom se na evropském koláči podíleli co nejvíce.“


„Všichni dotují své zemědělce, čili když je Evropská unie nebude dotovat, budou na tom evropští zemědělci špatně,“ dodal v rozhovoru pro Ekonomiku ČT24 agrární analytik Petr Havel.

K růstu Česku pomáhá rostlinná výroba

Prezident Agrární komory Jan Veleba si sice pochvaluje, že zisky zemědělství rostou, problém ale vidí v tom, že je táhne především rostlinná výroba. Živočišná produkce a produkce hotových potravin podle něj naopak klesá, a v zemědělství tak zaniká řada pracovních míst. Živočišná výroba je totiž podle něj mnohem náročnější na pracovní sílu než rostlinná.

„Za loňský rok významným způsobem klesly všechny sektory v živočišné výrobě. Není tam sektor, který by šel nahoru,“ podotkl v rozhovoru pro ČT24 Veleba. Produkce hovězího masa podle něj loni propadla o 6 procent, výroba drůbežího dokonce o 18 procent.

Video Rozhovor s Janem Velebou
video

Rozhovor s Janem Velebou

V Bruselu se nyní jedná o objemu dotací pro zemědělce v rámci nového rozpočtového rámce po roce 2013. Čeští zemědělci by uvítali, aby se objem prostředků směřujících z bruselské kasy do starých a nových zemí unie vyrovnal. Zatím dostávají západoevropské země více peněz. Zároveň ale v unii sílí tlaky na osekání výdajů na zemědělství. Nyní totiž v tomto sektoru mizí zhruba 44 procent unijního rozpočtu, zatímco na hrubém domácím produktu se zemědělství podílí jen necelými 4 procenty. Fuksa nicméně v souvislosti s tím podotkl, že už teď je jasné, že si po roce 2013 čeští zemědělci nepohorší.