Nevyhovuje vám dodavatel elektřiny? Odejít je nyní jednodušší

Praha – Na změně dodavatele elektřiny nebo plynu se dá vydělat i prodělat, přesto v Česku změny dodavatele získávají na oblibě. A ode dneška by při nich měli mít spotřebitelé hned v několika ohledech lepší postavení než doposud. V platnost totiž vstupuje novela energetického zákona. Spotřebitelé podle ní například získají právo odstoupit od smlouvy s dodavatelem v případě změny smluvních podmínek.

"Podnětem pro novelu energetického zákona byl tzv. třetí energetický balíček a směrnice Evropské unie, které upravují pravidla vnitřního trhu s plynem a elektřinou. Ty bylo nutné zavést do příslušného českého zákona," vysvětlil důvod k přijaté novele zákona advokát Pavel Nastis.

Novela přináší některé změny ve prospěch nás, spotřebitelů. Asi nejdůležitější z nich je právo odstoupit od smlouvy o dodávkách plynu nebo elektřiny v případě zvýšení ceny nebo jiné změny smluvních podmínek. O takovýchto změnách musí dodavatel podle novely zákona informovat zákazníka nejpozději třicet dnů před jejich účinností. Zákazník pak může od smlouvy odstoupit nejpozději deset dnů před zvýšením cen nebo změnou smluvních podmínek.

Oprava elektrického vedení
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

„Pokud ale změnu cen či smluvních podmínek dodavatel neoznámí, může spotřebitel odstoupit od smlouvy do tří měsíců od zvýšení ceny energií nebo změny podmínek,“ dodal Nastis. A navíc uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi.

Nová pravidla přistřihnou křídla praktikám podomního prodeje

Jen pro srovnání, doposud platilo pouze to, že pokud byla smlouva podepsána mimo prostory obvyklé k podnikání, mohl zákazník od smlouvy do čtrnácti dnů od jejího uzavření odstoupit. Pokud zatím nedošlo k odběru elektrické energie, mohl tak učinit do třiceti dnů od podpisu smlouvy.

„Tuto změnu velmi vítáme,“ řekla vedoucí poradenské linky Občanského sdružení TEST Martina Vernerová. „Stále se totiž potýkáme se stížnostmi spotřebitelů na nové dodavatele energií, kteří zejména formou podomního prodeje uzavírají smlouvy s neinformovanými lidmi, kteří se nechají přesvědčit a dostanou se tak mnohdy do nepříjemné situace, kdy třeba mají podepsané dvě smlouvy na dodávku stejné komodity nebo se slibované úspory vůbec nedočkají,“ doplnila Vernerová.

Stížnosti už bude řešit Energetický regulační úřad

Další důležitou změnou v novele zákona je přesun dozorových pravomocí nad ochranou spotřebitele v oblasti energetiky na Energetický regulační úřad. „Dosud byly pravomoci v oblasti energetiky pro spotřebitele nejasně rozloženy mezi dva orgány, a to Energetický regulační úřad a Státní energetickou inspekci,“ uvedla Vernerová. „Dnes je situace naprosto jednoznačná – i spory s dodavateli může řešit Energetický regulační úřad,“ upřesnila. Kontaktovat Energetický regulační úřad v případě dotazů či konkrétních problémů můžete na adrese eru@eru.cz.