Kupec Sazky vzejde z výběrového řízení

Praha – Městský soud v Praze poslal dál návrh insolvenčního správce Sazky Josefa Cupky, aby byla loterijní společnost Sazka prodána ve výběrovém řízení, v němž zájemci budou muset složit předem jistinu půl miliardy korun. Sazka se v konkurzu ocitla na konci května. Podle Cupkovy mluvčí Lenky Tiché bude výběrové řízení vyhlášeno v nejbližších dnech.

Vítězem výběrového řízení se stane subjekt, který podá nejvyšší nabídku. Soutěže se může zúčastnit prakticky kdokoliv, kdo splní základní podmínky stanovené insolvenčním zákonem.

Naopak investiční skupina Penta byla pro prodej ve veřejné dražbě, zatímco výběrové řízení považuje za pochybný a netransparentní způsob prodeje. „Dražba má spoustu úskalí a zdržovala by nás. Výběrové řízení je průhledné stejně jako dražba a dává možnost postupovat rychleji,“ řekl již dříve Cupka. O Sazku se podle něj může ucházet kdokoliv, rozhodující bude pouze cena.

Naproti tomu mluvčí Penty Martin Danko zdůraznil, že veřejná dražba je vzhledem k pochybnostem, které insolvenční proces Sazky provázejí, nejtransparentnějším řešením. Podle něj umožňuje maximalizovat hodnotu konkurzní podstaty pro všechny věřitele a vylučuje jakékoliv pochybnosti týkající se možného zvýhodňování skupin PPF a KKCG. Věřitelský výbor vybral J&T jako banku, kterou Cupka oslovil kvůli skládání půlmiliardových jistin.

Podle posudku je hodnota Sazky 3,58 miliardy

V první fázi stačí zájemci oficiálně požádat advokátní kancelář HKDW, která bude zajišťovat administrativní část, o poskytnutí základní dokumentace. O tyto informace je možné žádat nejpozději 21. den od vyhlášení výběrového řízení. Dokumentace odpovídá rozsahu a povaze „due diligence“, které by si standardně chtěl každý ze zájemců v Sazce provést. Součástí je i znalecký posudek, který ohodnotil Sazku na 3,58 miliardy korun.

Video Prodej Sazky
video

Prodej Sazky

Zájemci, kteří složili jistinu, musí nejpozději do pěti týdnů od zahájení výběrového řízení doručit insolvenčnímu správci závaznou finanční nabídku včetně potvrzení o složení celé nabízené částky na speciálním vázaném bankovním účtu a také podepsanou kupní smlouvu. Všechny předložené nabídky v uzavřených obálkách budou otevřeny za přítomnosti insolvenčního správce, předsedy věřitelského výboru a notáře nejpozději do tří dnů po termínu k předložení nabídek.

Po prostudování předložených nabídek bude oznámen vítěz tendru. Ovšem nestane se okamžitě novým majitelem Sazky. Musí ještě získat souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě kompetentních evropských orgánů. Souhlasné stanovisko úřadu musí doložit do pěti měsíců ode dne, kdy bude zveřejněn výsledek výběrového řízení.

Vítěze musí potvrdit ÚOHS, případně Brusel

V případě, že vítěz nezíská souhlas antimonopolního úřadu, bude muset zaplatit smluvní pokutu 1,5 miliardy korun. Celé výběrové řízení se bude muset opakovat. Pokuta je prý kvůli tomu, že pokud prodej nevyjde napoprvé, cena Sazky kvůli nastupující konkurenci dramaticky klesne. „Je tak vysoká, aby se výběrového řízení účastnili pouze zájemci, kteří Sazku mohou reálně koupit. Eliminuje účast spekulantů, kteří by pouze chtěli blokovat, případně znemožnit úspěšné dokončení výběrového řízení,“ uvedl správce.

Do této chvíle se o Sazku přetahovaly dva tábory silných investorů. Na straně jedné stály PPF a KKCG, které také ovládly věřitelský výbor, protože jim Sazka dluží nejvíc, na druhé straně pak investiční skupina Penta, majitel konkurenční loterijní firmy Fortuna. Penta už dříve nabídla 2,5 miliardy korun za loterijní část Sazky, Fortuna pak 3,5 miliardy korun za celou Sazku.

„Zatím jsme se nerozhodli, zda se prodeje zúčastníme, ale podmínky, které jsou nám známé ze žádosti zaslané soudu, považujeme za skandální,“ prohlásil mluvčí Penty Martin Danko. Motivem je podle něj nechat ovládnout Sazku skupinami PPF a KKCG, a ne maximalizovat cenu pro uspokojení všech věřitelů. Dodal, že motivem drakonických sankcí je kompenzovat PPF a KKCG ztráty, které jim vznikly především drahým nákupem pohledávek za Sazkou.