TOP 09 chce zasáhnout do návrhu zákona o veřejných zakázkách

Praha – Poslanci TOP 09 navrhují, aby smlouvy o veřejných zakázkách v budoucnu začaly platit až od té doby, kdy budou zveřejněny. Jejich podnět, inspirovaný praxí na Slovensku, je jedním ze čtyř pozměňovacích návrhů, jimiž chce strana měnit novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou nyní projednává sněmovna. Zdůraznili to dnes předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík a poslanec Stanislav Polčák.

Z toho důvodu TOP 09 připravuje širší projekt zvýšení hospodárnosti nákupů ve veřejném sektoru, kam patří například i návrh, aby za předraženou či špatně zadanou veřejnou zakázku byla osobně a právně odpovědná konkrétní osoba, například starosta.

Poslanci TOP 09 hodlají na počátku září předložit celkem čtyři pozměňovací návrhy k nyní projednávané novele zákona o veřejných zakázkách. Kromě už zmíněné platnosti smluv až od jejich zveřejnění to bude zjednodušení administrativy podlimitních zakázek, tedy u těch do deseti milionů korun, nevrácení kauce, pokud Úřad na ochranu hospodářské soutěže zamítne stížnost už v první instanci, a povinnost uveřejnit předpis pro zakázky malého rozsahu.

TOP 09 chce řešit zvýšení hospodárnosti veřejných zakázek

Gazdík uvedl, že sněmovnou nyní projednávaná novela zákona poměrně dobře řeší zvýšení transparentnosti veřejných zakázek. TOP 09 se ale chce soustředit také na zvýšení jejich hospodárnosti. Připomněl, že se v nich nyní rozděluje okolo 600 miliard korun, tedy 17 procent hrubého domácího produktu. „Ne vždy jsou veřejné zakázky koncipovány jak transparentně, což řeší zákon o zadávání veřejných zakázek, tak hlavně hospodárně,“ dodal Gazdík.

Nedostavěná silnice
Nedostavěná silnice

Strana plánuje, že bude na dlouhodobém projektu spolupracovat s nejrůznějšími organizacemi, včetně ministerstev jiných zemí Evropské unie. Ucelená koncepce by měla být představena nejpozději v říjnu. „Jsem přesvědčen, že to může vést a zcela jistě povede k velkým úsporám na úrovni celé soustavy veřejných rozpočtů,“ prohlásil k návrhům ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Stanislav Polčák (STAN a TOP 09), poslanec

„Vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách, který je v tuto chvíli projednáván v poslanecké sněmovně, je třeba do jisté míry revidovat. Je sice velmi vhodným nakročením, ale trochu zapomíná na hledisko hospodárnosti.“


Vládní strana navrhuje zavedení mechanismu, který by ověřoval průběh veřejného nákupu v několika jeho fázích. V současnosti totiž kontroly většinou až pokutují špatně zadané nákupy, ale nebrání jim. „Především u zakázek významného rozsahu nad 300 milionů je důležité více specifikovat individuální odpovědnost konkrétních osob za řádný výběr a řádnou oponenturu veřejné zakázky,“ myslí si Polčák. Oponentury by u veřejných zakázek mohl vytvářet Nejvyšší kontrolní úřad a částečně i exekutiva.

TOP 09 zdůrazňuje, že je důležité také posílení a rozšíření už nyní existující možnosti centrálních nákupů tak, jak se to děje například ve Velké Británii. Strana chce také navrhnout vznik subjektu, který by tuto agendu profesionálně zajišťoval a byl placen provizemi z úspor.

V představách strany je třetím významným prvkem on-line nástroj pro ověřování cen. Databáze by měla umožnit kontrolu jednotkových cen stavebních prací, tedy obvyklé ceny například za metr dálnice či chodníku. Každý zadavatel by tak měl možnost porovnat cenu, kterou mu nabízí stavební firma, s touto referenční cenou. Také veřejnost by tak měla možnost lépe kontrolovat hospodaření obcí.